Minpension.se

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Analys

    • Granskning av innehåll

      Innehållsmässig tillgänglighet handlar om att besökaren ska förstå innehållet oavsett om det är text, bild, illustrationer, ljud eller video. Ofta är det bästa att erbjuda flera olika sätt att ta till sig informationen,