Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har köpt Funkas redaktörsmanual. Naturvårdsverket har gått med i Funkas certifieringsprogram. Naturvårdsverket genomför årligen olika insatser för att öka tillgängligheten i verksamheten med stöd från Funka. Funka hjälper Naturvårdsverket med design och konceptgranskning för Sveriges nationalparker.

Funka har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ge stöd under produktion vid bygge av ny webbplats.

Skräddarsydd introduktion i informationstillgänglighet och skräddarsydd Publicera tillgängligt med hjälpmedelsdemonstration.

Funka har fått i uppdrag att bistå med ett skräddarsytt upplägg med stöd och utbildning åt Naturvårdsverkets webbavdelning.

Naturvårdsverket har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Naturvårdsverket deltar på Funkas introduktionsutbildning i webbtillgänglighet.

Naturvårdsverket är en myndighet under Miljödepartementet som bildades år 1967. Myndigheten ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Naturvårdsverkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen ska vara vägledande i arbetet.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

 • Utbildningar

  • Grundutbildning

   Vill du få en bra introduktion i tillgänglighet? Ta då chansen att delta i vår grundutbildning. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik, berättar om politiska beslut och förklarar konstiga begrepp.
  • Publicera tillgängligt

   Tillgänglighet är mycket mer än bara teknik! Du som webbredaktör har ett stort ansvar för att webbplatsen ska bli tillgänglig för alla användare. För att innehållet ska bli läsbart och strukturerat för hjälpmedelsanvändare och användare med avvikande förmåga krävs grundläggande kännedom om tillgänglighet ur redaktörssynvinkel.
  • Hur funkar hjälpmedlen?

   Tillgänglighet i praktiken - här får du chansen att se hur blinda surfar, hur motoriska problem påverkar hur man använder webben, hur extrem förstoring fungerar och vad en dyslektiker är mest hjälpt av. Teori i all ära,
  • Skräddarsydda utbildningar

   Funka erbjuder skräddarsydda och kundanpassade utbildningar i form av workshops, seminarier, praktiska övningar och hela utbildningsserier.
 • Stöd, krav och test

  • Stöd, krav och test

   Funka erbjuder stöd i alla olika faser av ett utvecklingsprojekt. Du kan använda oss för att ställa krav, ge råd, kontrollera eller testa. Du kan låta Funka vägleda och utbilda din organisation och era leverantörer och vi kan granska och testa
  • Funkas redaktörsmanual

   Minst hälften av kraven på tillgänglighet påverkas av vad du som publicerar gör. Därför har vi utvecklat en prenumerationstjänst som fungerar både som manual och uppslagsverk för webbredaktörer. Vi ger konkreta rekommendationer om bland annat
 • Analys

  • Struktur

   Strukturen är webbplatsens ryggrad. Hur innehållet är strukturerat har stor betydelse både för att besökare ska hitta det de söker och för att redaktörerna ska kunna arbeta effektivt.
  • Design

   Webbplatsens utseende är ofta det första besökaren lägger märke till. God design ger hög trovärdighet och ett positivt intryck. Men formen är dessutom väldigt viktig för tillgängligheten.
 • Talande Webb

  • Talande Webb

   Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.