Nenet

Nenet har valt att göra sin webbplats mer tillgänglig för många genom att ansluta sig till Talande Webb.

Nenet är ett regionalt energikontor med uppgift att bidra till ökad andel förnybar energi, hushållning med energi- och naturresurser samt hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Nenets bolagsnamn är Norrbottens energikontor AB. Bolaget ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten och Norrbottens läns landsting.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.