Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norge

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Stöd, krav och test

    • Stöd, krav och test

      Funka erbjuder stöd i alla olika faser av ett utvecklingsprojekt. Du kan använda oss för att ställa krav, ge råd, kontrollera eller testa. Du kan låta Funka vägleda och utbilda din organisation och era leverantörer och vi kan granska och testa