ÖrebroBostäder AB

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Utbildningar

    • Tillgänglighet i Plan- och Bygglagen

      Funkas utbildning i Plan- och Bygglagen, PBL, är framtagen för alla som arbetar med bygglovsärenden och samhällsplanering, framförallt på kommunal nivå. Den kan genomföras med enbart teori under en halvdag, men vi rekommenderar en heldag så att