Överenskommelsen

De har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sin webbplats till Talande Webb.

Överenskommelsen, www.overenskommelsen.se, är en informationsplats för Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.