Porsgrunn kommune, Norge

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Analys

    • Expertgranskning

      Om du vill ha en överblick av vilka de största tillgänglighetsproblemen är på din webbplats, men inte behöver en genomgång punkt för punkt enligt de internationella riktlinjerna, då är Funkas Expertgranskning rätt produkt.