Region Jönköpings län

Region Jönköpings län ingår i Funkas certifieringsprogram vilket bland annat innebär att vi genomför årliga granskningar av webbplatsen samt omfattande utbildningar och stöd. Region Jönköpings län har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Region Jönköpings län omfattar 13 kommuner med knappt 330 000 invånare. Landstinget ansvarar, liksom alla andra landsting, främst för hälso- samt sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

 • Stöd, krav och test

  • Certifiering

   Funkas certifiering är en modell för att säkerställa god tillgänglighet. Certifieringsprogrammet består av två delar: Kompetensutveckling och Kvalitetsgaranti.
 • Analys

  • Granskning av teknik

   Funka granskar tillgänglighet och användbarhet i alla tänkbara gränssnitt. Ofta är grundwebbplatsen relativt bra, medan e-tjänster och interna system kan behöva en extra genomgång.
  • Granskning av pedagogik

   Pedagogisk tillgänglighet handlar om att besökaren ska förstå navigeringen och var man befinner sig i strukturen. Att kunna hitta i menyn, få begripliga felmeddelanden, kunna backa i formulär, uppleva logik och konsekvens i gränssnittet med mera.
 • Talande Webb

  • Talande Webb

   Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.