Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige har valt att göra sin webbplats, roks.se samt tjejjouren.se tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb. Även kvinnojouren Stina har valt att göra sin webbplats, jarfallakvinnojour.se tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, består av omkring 100 jourer som ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.