Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, har valt att göra sin webbplats mer tillgänglig för många genom att ansluta sig till Talande Webb.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) är intresseorganisation för de 106 idé- och rörelseburna folkhögskolorna som bildades år 1963. Syftet med RIO: s arbete är att stärka folkhögskolors verksamhet. RIO ska ta initiativ, förbättra möjligheter och bevaka intressen för sina medlemmar.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.