Samordningsförbundet Östra Södertörn

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Utbildningar

    • Inlevelseövningar

      Funka erbjuder inlevelseövningar för alla som möter människor med olika förutsättningar i sitt yrke eller sin vardag. Under utbildningen får deltagarna prova på vad det innebär att ha en funktionsnedsättning – i verkligheten.