Socialdepartementet

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Utbildningar

    • Tillgängliga pdf-filer

      Vill du vara säker på att pdf-filer som publiceras på webben kan läsas av alla ska du gå Funkas utbildning om tillgängliga pdf-filer, som vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign.