Södertälje kommun

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Utbildningar

    • Klarspråk för alla

      Vad kan du göra för att underlätta för läsaren? Genom begripliga texter ges alla användare möjlighet att snabbt ta till sig viktig information. Funkas utbildning Skriv begripligt vänder sig till webbredaktörer, kommunikatörer och skribenter.