Träffstugan

Träffstugan har valt att göra sin webbplats tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

Träffstugan är är en fritids-och ungdomsgård för barn och ungdomar med endast fysiska funktionsnedsättningar inom Stockholms stad. Träffstugan har fått i uppdrag av Idrottsförvaltningen att erbjuda en rik och givande fritidsverksamhet för barn och ungdomar med endast fysiska funktionsnedsättningar. Verksamheten bedriver en segregerad fritids- och ungdomsgård för att kunna erbjuda besökare en självständig samvaro på lika villkor, i en jämställd miljö där man inte blir bedömd eller bemött annorlunda.

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.