Vänersborgs kommun

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Stöd, krav och test

    • Textbearbetning

      Funka bearbetar alla sorters texter. Målet är att texterna blir begripliga för så många som möjligt.