WaterCircles

WaterCircles har valt att göra webbplatsen för försäkringskonceptet Unik försäkring, tillgänglig för många fler genom att ansluta sig till Talande Webb.

WaterCircles Sverige AB har utvecklat försäkringskonceptet Unik Försäkring tillsammans med Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). WaterCircles ansvarar för försäkrings- och skadesystem, sköter skadereglering samt viss administration. 

Produkter som kunden har valt hos Funka:

  • Talande Webb

    • Talande Webb

      Gör din webbplats tillgänglig för de 25 % av den vuxna befolkningen som har svårt att läsa. Talande Webb ger bra hjälp till många användare genom både visuellt stöd och uppläsning.