Fass.se certifieringsprotokoll

Fass.se är läkemedelsportalen som gör läkemedelsindustrins omfattande kunskap om läkemedel tillgänglig för alla.

Webbplatsen är certifierad ur tillgänglighetssynpunkt av Funka Nu AB. Fass webbplats uppfyller höga krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

En certifiering innebär att Funka Nu AB:s tillgänglighetsexperter har gått igenom webbplatsen och upprättat ett åtgärdsprogram. När detta program genomförts har Funka Nu certifierat webbplatsen. Webbplatsen kan certifieras i sin helhet eller delvis.

En certifiering innebär i princip att webbplatsen ska uppfylla kraven motsvarande nivå 2 och delar av nivå 3 i de internationella riktlinjerna för tillgänglighet.

Funka Nu AB genomför årliga uppföljningsrevisioner för att säkerställa att webbplatsen bibehåller den höga tillgänglighetsnivån.

Tillgänglighetsgaranti

Webbplats: www.fass.se
Kontaktperson: Kristina von Sydow, Läkemedelsindustriföreningen
Certifieringsdatum: 2002-10-31
Certifierad: Webbplatsen är certifierad med vissa noteringar (se nedan).
Revision för Tillgänglighetsgarantin är utförd av: Christer Janzon, Johan Kling, Stefan Johansson, Åse Rambrink och Stefan Pelc.
Senaste kontroll utförd av: Malin Forne, Hampus Sethfors, Andreas Cederbom, 2013-12-23.

Noteringar:

Webbplatsen har en bra teknisk grundkonstruktion, men tillgängligheten ska förbättras på några områden:

  • En del objekt och funktioner går inte att nå med tangentbord.
  • Det finns brister i uppmärkningen av rubriker, formulär och tabeller.

Det finns också tillgänglighetssvårigheter kopplat till innehållet. En del texter är svåra för många läsare, något som inte går att komma runt helt och hållet i dagsläget.