Konserthusets certifieringsprotokoll

Konserthuset.se uppfyller höga tillgänglighetskrav och möjliggör för besökare oavsett förmåga att ta del av utbudet.

Webbplatsen är utvecklad av och certifierad ur tillgänglighetssynpunkt av Funka. Det innebär att webbplatsen uppfyller höga krav på teknisk och pedagogisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och de redaktionella delarna kontrolleras regelbundet enligt ett protokoll som bygger på de internationella standarden för tillgänglighet, WCAG 2.0 AA.

Tillgänglighetsgarantin betyder att Funkas tillgänglighetsexperter genomför årliga uppföljningsrevisioner för att säkerställa att webbplatsen bibehåller den höga tillgänglighetsnivån.

Tillgänglighetsgaranti

Webbplats: www.konserthuset.se
Kontaktperson: Lotta Bjelkeborn
Certifierad sedan: 2007-01-18
Certifiering: Webbplatsen är utvecklad av Funka och innehållet kontrolleras årligen
Senaste kontroll utförd av: Andreas Cederbom, Sandra Eriksson och Torbjørn Helland Solhaug, 2017-01-20

Noteringar:

De tillgänglighetsproblem som konstaterats vid tidigare granskningar har åtgärdats i samband med nylansering av webbplatsen.