Funka undersöker hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation ska nå fram till alla

Nu är det dags igen! Funka har ett antal gånger de senaste tolv åren skickat ut en enkät till svensk offentlig sektor för att undersöka hur organisationer arbetar för att se till att samhällsinformation når fram till alla. Var med och svara!

Enkäten tar bland annat upp följande frågor:

  • Används riktlinjerna för klarspråk? 
  • Hur efterlevs språklagen? 
  • Används andra format än text? 
  • Skrivs texter på lättläst svenska?

Enkät om hur samhällsinformation skall nå ut till alla

Projektuppdatering

  • Fler målgruppsanpassar sin webbinformation

    Funka har återigen undersökt hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation på webben ska nå fram till alla. Fler än tidigare är medvetna om att de behöver bearbeta sin webbinformation för att inkludera alla målgrupper.