Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar

Funka har på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, granskat de största lärplattformarna på den svenska marknaden. Resultatet är blandat och delvis ganska nedslående. En del av systemen har stora brister i tillgängligheten och riskerar att helt utestänga vissa grupper av elever.

Det är konstigt att det fortfarande levereras så pass otillgängliga system, säger Andreas Cederbom, som haft ansvar för granskningen på Funka.

Funka ser i likhet med SPSM två omedelbara behov:

  • Att utbilda beställarledet så att kommuner och andra kunder ställer rätt krav när de upphandlar lärplattformar. Allt för ofta arbetar man bra med sin externa webbplats men tappar bort tillgänglighetskraven när man köper in andra system. Resultatet kan bli att elever med särskilda behov inte får samma förutsättningar som andra.
  • Att utbilda leverantörerna i tillgänglighet så att fler ser det som en självklarhet att uppfylla kraven. På sikt borde det inte förekomma otillgängliga lärplattformar, de borde bli omöjliga att sälja.

Vill du veta mer om vårt arbete med lärplattformar? Kontakta oss på kontakt@funka.com eller 08-555 770 60.

Finansiering: Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Tidsperiod: 2009

En sammanfattning av rapporten finns att ladda ner från Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: SPSM om rapporten kring lärplattformar, pdf-format, öppnas i nytt fönster

Staffan Hammerman, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndighetens distansverksamhet berättar mer om granskningen

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)