Hur tillgängliga är EU:s medlemsstater?

EU:s medlemsstater har gemensamt beslutat att tillämpa W3C-konsortiets riktlinjer för tillgänglighet. Men hur går arbetet?

Funka har i samarbete med Stiftelsen Funka och på uppdrag av Handisam kartlagt medlemsstaternas regerings- och parlamentswebbplatser. Är Sverige bäst i klassen? Finns det skillnader mellan gamla och nya medlemsstater?

 

Finansiering: Stiftelsen Funka och Handisam
Konsortium: Funka, Stiftelsen Funka
Tidsperiod: 2007

Här kan du ladda ner rapporten:

EU-rapporten: "Hur tillgängliga är EU:s medlemsstater", i pdf-format (194 kb), öppnas i nytt fönster

Resultat, undersökning av EU-medlemmarnas webbplatser, i excel-format (1,11 Mb), öppnas i nytt fönster

Resultatet är även publicerat på Funkaportalen, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)