Otillgänglighet i pdf-dokument

Året är 2010 och de flesta myndigheter har kommit relativt långt vad gäller den tekniska tillgängligheten på sina webbplatser. Det innebär att användare med hjälpmedel kommer åt det mesta av den offentliga informationen på webben. Kanske är innehållet svårt att hitta eller förstå, men de allra flesta har i alla fall en teoretisk chans att komma till den. Trodde vi.

Men så kommer vi till alla pdf-dokument. Offentlig sektors webbplatser vimlar av dem. Och de är för det mesta otillgängliga. Omöjliga eller mycket svåra att läsa. Problemet är så pass utbrett att många hjälpmedelsanvändare, särskilt bland synskadade, anser att pdf är helt förkastligt efter som det ”aldrig” fungerar.

Funka har testat hur det ligger till. Vi valde ut 7 viktiga myndigheter och lät hjälpmedelsanvändare testa pdf-dokumenten. Resultatet är nedslående; hos samtliga undersökta myndigheter är det ett undantag om en pdf-fil är tillgänglig. Webbplatserna är i huvudsak tekniskt relativt tillgängliga, men innehållet i pdf-dokumenten förblir en hemlighet för den som surfar med hjälpmedel.

När ska man använda pdf

Det är inte bara bristen på tillgänglighet i filerna som är ett problem, pdf används också på ett olyckligt sätt. Flera av myndigheterna har avdelningar som kallas något i stil med ”Mina sidor” där medborgaren kan utföra diverse ärenden, men det är inte mycket till e-tjänster utan allt för ofta pdf-formulär som ska fyllas i, skrivas ut och skickas in.

Idag finns tekniken för att låta användare göra detta i mer lättanvända och tillgängliga webbaserade formulär som kopplas direkt mot de interna systemen. Ska då inte landets stora myndigheter föregå med gott exempel och visa på den nya teknikens fördelar? Att pdf-formulär går att göra tillgängliga innebär inte att pdf alltid ska användas för formulär.

 

Finansiering: Funka
Tidsperiod: 2010

Funkas rapport om tillgänglighet i pdf-dokument - pdf-format (175kb), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)