Utvärdering av befintliga IT-tjänster och kartläggning av framtida behov

Funka har i samarbete med Digiscope kartlagt nyttan och användningen av tekniska hjälpmedel på uppdrag av Post- och Telestyrelsen.

Inom ramen för projektet, som löper fram till mars 2005, genomför Funka bland annat en behovsanalys av funktionshindrades användning av IT-tjänster, men även en utvärdering av befintliga tjänster och kartlägger av framtida behov.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Konsortium: Funka, Digiscope AB
Tidsperiod: 2005

Funkas rapport om inventering av behov av tjänster för funktionshindrade, i pdf-format 1,22Mb - öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)