Norska eHelse väljer Funka

Några av de viktigaste och mest använda tjänsterna i Norge ligger hos eHelse. Det är till exempel eHelse som sköter tjänsten där du både kan få information om sjukdomar och beställa tid och recept hos din doktor. Nu har eHelse knutit till sig Funka som experter på tillgänglighet.

All information och alla tjänster som eHelse ansvarar för måste naturligtvis funka för alla, så tillgänglighet är en självklarhet. Samtidigt är det ganska komplext att hantera alla de gränssnitt som dessutom ständigt uppdateras. För att få kontroll, kvalitet och kontinuitet har myndigheten valt att teckna ett flerårigt ramavtal med Funka.

Vi valde Funka på grund av den bredd av tjänster som de erbjuder och det stora antal högt kompetenta konsulter de bidrar med. Vi värdesätter också deras bidrag till den professionella miljön inom tillgänglighet och det viktiga arbete de gör inom internationell standardisering, säger Sarah Brodwall, Direktoratet for e-helse.

De första beställningarna på avtalet handlar om två av Funkas mest populära tjänster:

  • Funkas kravunderlag, en digital prenumerationstjänst för att underlätta upphandling, inköp och vidareutveckling
  • Funkas supporttjänst som ger möjlighet för eHelse att ställa löpande frågor om precis vad som helst kring tillgänglighet och få svar inom ett dygn.
Det känns väldigt kul att vi nu får jobba mer på djupet med den här ambitiösa kunden, säger Daniel Sørensen, säljansvarig på Funkas Oslokontor. Med ett ramavtal går varje beställning betydligt snabbare och vi har större möjlighet att ge stöd i alla delar, oavsett om det handlar om förvaltning eller nyutveckling.

Andra tjänster som eHelse planerar att köpa är kompetenshöjande aktiviteter som utbildning, hjälpmedelsdemo och hackathons. Dessutom kommer troligen olika typer av granskningar och användartester bli aktuellt.

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete!

Kontakt

Daniel Sørensen

Titel: Säljare på Funkas Oslokontor

daniel.sorensen@funka.com (Daniel Sørensen)

+47 977 42 133 (Daniel Sørensen)