Expertgranskning

Om du vill ha en överblick av vilka de största tillgänglighetsproblemen är på din webbplats, men inte behöver en genomgång punkt för punkt enligt de internationella riktlinjerna, då är Funkas Expertgranskning rätt produkt. Den passar också bra som intern väckarklocka och används ofta som underlag för att äska budgetmedel för tillgänglighetsarbetet.

Funkas Expertgranskning ger en fingervisning om vilka de viktigaste tillgänglighetsproblemen är. Den garanterar inte att hitta alla fel och brister och den bockar inte av samtliga punkter i regelverken. I stället ger granskningen en bild av de brister du bör åtgärda först.

Det var en ögonöppnare och ett jättebra sätt att ta reda på hur vi ska arbeta framöver.

Sabina Nilsson, Institutet för Framtidsstudier

Funkas Expertgranskning genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på webbtillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Granskningen resulterar i en pedagogisk rapport med många bilder som är lätt att ta till sig och som går bra att använda vid interna presentationer. Rapporten innehåller en sammanfattning av webbplatsens tillgänglighetsstatus samt en ”tio i topp”-lista över de största problemen vi hittat.

Genom att peka på de viktigaste problemen blir Expertgranskningen ett bra underlag för åtgärder av bristande tillgänglighet i prioriterad ordning.

Kontakt

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: