Film och webb-TV

Allt fler webbplatser erbjuder filmer, webb-TV och annan rörlig media. Det är en stor fördel för många användare som föredrar rörliga bilder framför långa texter. Webb-TV kan ha många olika ansikten. Det kan vara direktsända presskonferenser, det kan vara filmer, eller utbildningsmaterial. Det är en kombination av rörliga bilder, ljud och ibland även text som ger en ökad möjlighet att på ett effektivt sätt informera besökaren.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är alla former av rörlig media väldigt viktigt. Den här typen av material är en förutsättning för att din information ska nå ut till personer som av olika skäl har svårt att läsa. Men eftersom tekniken också är mer komplex ställer det stora krav på en tillgänglig produktion och hantering.

För att Webb-TV ska vara tillgängligt är det många pusselbitar som måste vara på plats. När vi kontrollerar tillgängligheten tittar vi därför bland annat på textning, syntolkning, vilken eller vilka mediaspelare som används och hur samspelet mot övrigt innehåll är. Vi tittar även på bildsnitt, bildkvalitet, ljud och synkroniseringen.

Inte bara teori

Analysen genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på webbtillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Granskningen resulterar i en rapport som överlämnas vid ett möte med dig och din eventuella leverantör. Detta görs för att säkerställa att innehållet tolkats rätt och att åtgärderna prioriteras korrekt. Kontakta oss gärna för mer information. 

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)

Kunder vi har hjälpt inom detta område: