Granskning av innehåll

Innehållsmässig tillgänglighet handlar om att besökaren ska förstå innehållet oavsett om det är text, bild, illustrationer, ljud eller video. Ofta är det bästa att erbjuda flera olika sätt att ta till sig informationen, eftersom vi alla har olika förmågor. Om innehållet är för svårt eller inte går att begripa blir det ganska meningslöst för användaren.

Vi vet att 25 % av den vuxna befolkningen har svårt att förstå innehållet i en svensk dagstidning. Många dyslektiker, personer med annat modersmål eller med kognitiv funktionsnedsättning behöver extra språkstöd, men gruppen som har hjälp av att information är lätt att förstå är mycket större än så.

Funka granskar alla typer av innehåll, några exempel på viktiga delar vi tittar på är:

 • Formuleringar av menyer och länkar
 • Användning av bilder, filmer, ljud och pedagogiska exempel
 • Texters innehåll och relevans
 • Val av bilder
 • Strukturering av text (menyer, länkar, ingresser, ordförklaringar)
 • Språklig utformning (informationstäthet, grammatik, begriplighet)
 • Alternativa textbeskrivningar av objekt
 • Bildsnitt och kameravinklar i filmer
 • Hjälp och stödtexter (ifyllnadsinstruktioner mm)
 • Utökat stöd för vissa grupper (teckenspråk, ljud, symboler)

Inte bara teori

Analyserna genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på webbtillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Funkas granskningar resulterar i en rapport som kan köpas med och utan lösningsförslag. Utifrån rapporten gör vi en gemensam genomgång med dig och din leverantör och säkerställer att innehållet tolkats rätt och på så sätt blir ett starkt verktyg för vidare webbutveckling. Genomgången syftar utöver säkerställande av leverans till att du och din leverantör får en uppfattning om hur åtgärderna bör prioriteras.

Funkas analyser går att köpa i tre olika nivåer:

 • Revision
 • Översyn
 • Expertgranskning

Revisionen är vår största rapport. Den innehåller en lista med godkänt/icke godkänt på punkt för punkt som granskats. Dessutom beskrivs vilka grupper som berörs av varje del, samt förslag på åtgärder i prioriterad ordning. Revisionsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av uppkomna förslag.

Översynen innehåller precis som revisionen en lista med godkänt/icke godkänt, men saknar bakgrundstexter och lösningsförslag. Översynen går heller inte fullt lika djupt i strukturen som revisionen. Självfallet kan du köpa till lösningarna separat vid senare tillfälle om så önskas. Översynsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av belysta problem.

Expertgranskningen är vår minsta granskningsprodukt. Den ger en bild av de största tillgänglighetsproblemen, utan direkt koppling till respektive punkt i de internationella riktlinjerna. Rapporten innehåller en sammanfattning av webbplatsens tillgänglighetsstatus samt en ”tio i topp”-lista över de största problemen vi hittat.

Kontakta oss gärna så tar vi fram ett upplägg som passar just dig.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: