Granskning av interna system

Att externa webbplatser och intranät ska vara tillgängliga är det många som känner till. Men hur ser de interna verksamhetssystemen ut vad gäller tillgänglighet? Efter att ha genomfört omfattande granskningar på både stora och små arbetsplatser kan vi konstatera att de interna systemen ofta är ett bortglömt tillgänglighetsområde.

På många arbetsplatser har personalen problem med smärtor i axlar och nacke. Ergonomi är naturligtvis en viktig faktor, men även bristande tillgänglighet kan vara bidragande orsak. Inte minst när det finns flera olika system som man tvingas hoppa emellan.

För att förhindra att arbetsskador uppstår och för att säkerställa att personalen kan använda de interna systemen effektivt oavsett funktionsnedsättning, krävs att systemen håller en grundläggande nivå av tillgänglighet. På många sätt är kraven på tillgänglighet de samma som för webbplatser.

De tekniska kraven är bland annat:

  • Användaren ska kunna styra och arbeta i systemet med mus eller tangentbord. Alla delar av systemet ska valfritt kunna styras på det ena eller andra sättet. I praktiken betyder det att tangentbordsnavigering måste säkerställas eftersom många system har moment som enbart kan styras med mus.
  • Användaren ska kunna ställa in önskad teckenstorlek, teckensnitt och färg på text och bakgrund.
  • Användaren ska kunna ansluta ett personligt hjälpmedel
  • Systemägaren ska kunna ansluta generella hjälpmedel

Principerna för användaren är desamma, men de tekniska lösningarna för att åstadkomma tillgängligheten kan variera beroende på om det är exempelvis ett webb-gränssnitt eller ett Windows-gränssnitt.

Utöver de grundläggande generella kraven behöver man sedan komplettera med övriga relevanta krav. Det kan då röra sig om:

  • Kompletterande tekniska krav
  • Pedagogiska krav
  • Krav på begripligt innehåll

Granskningen är en expertutvärdering som bygger på både analys och praktiska tester med användare. Rapporten redovisar en prioriteringslista på problem som behöver åtgärdas och ger förslag på lösningar.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: