Granskning av pedagogik

Pedagogisk tillgänglighet handlar om att besökaren ska förstå navigeringen och var man befinner sig i strukturen. Att kunna hitta i menyn, få begripliga felmeddelanden, kunna backa i formulär, uppleva logik och konsekvens i gränssnittet med mera. Pedagogiken är naturligtvis viktigt för alla användare, men för personer som har svårt att förstå, är teknikovana, har svårt att läsa, klicka eller se, blir den här typen av problem ännu svårare att överbrygga – och ibland blir problemen helt oöverstigliga.

Funkas pedagogiska granskningar är utarbetade med utgångspunkt i vår långa erfarenhet av användartester och expertutvärderingar av webbplatser, appar, intranät och interna system.

Ett systems brister upptäcks mycket fort av personer som har stora problem och speciella behov. Genom att utgå från dem som har det svårast kan vi peka på problemområden och ge förslag till åtgärder som gör gränssnittet lättare att förstå och hantera för alla användare.

Tack så hemskt mycket! Fantastiskt bra granskning. Den kommer verkligen att vara till hjälp. Du har helt rätt i att underrubriker inte går att använda, men alla andra ändringar du har föreslagit har jag tagit.

Vendela Engblom – Informatör på Ungdomsstyrelsen

Inte bara teori

Funkas pedagogiska granskning bygger på best practise och består av expertutvärdering och vid behov punktvisa användartester. 

Analyserna genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på webbtillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Funkas granskningar resulterar i en rapport som kan köpas med och utan lösningsförslag. Utifrån rapporten gör vi en gemensam genomgång med dig och din leverantör och säkerställer att innehållet tolkats rätt och på så sätt blir ett starkt verktyg för vidare utveckling. Genomgången syftar utöver säkerställande av leverans till att du och din leverantör får en uppfattning om hur åtgärderna bör prioriteras.

Funkas analyser går att köpa i tre olika nivåer:

  • Revision
  • Översyn
  • Expertgranskning

Revisionen är vår största rapport. Den innehåller en lista med godkänt/icke godkänt på punkt för punkt som granskats. Dessutom beskrivs vilka grupper som berörs av varje del, samt förslag på åtgärder i prioriterad ordning. Revisionsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av uppkomna förslag.

Översynen innehåller precis som revisionen en lista med godkänt/icke godkänt, men saknar bakgrundstexter och lösningsförslag. Översynen går heller inte fullt lika djupt i strukturen som revisionen. Självfallet kan du köpa till lösningarna separat vid senare tillfälle om så önskas. Översynsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av belysta problem.

Expertgranskningen är vår minsta granskningsprodukt. Den ger en bild av de största tillgänglighetsproblemen, utan direkt koppling till respektive punkt i de internationella riktlinjerna. Rapporten innehåller en sammanfattning av webbplatsens tillgänglighetsstatus samt en ”tio i topp”-lista över de största problemen vi hittat.

Kontakta oss gärna så tar vi fram ett upplägg som passar just dig.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: