Granskning av teknik

Teknisk tillgänglighet handlar om att besökare med eller utan egna hjälpmedel ska kunna styra med hjälp av mus, tangentbord, pekskärm eller annan inmatningsenhet. Att användaren ska kunna orientera sig i navigationen, ta till sig innehållet och interagera med gränssnittet på det sätt som han eller hon önskar och behöver.

För att det här ska fungera krävs att gränssnittet validerar, följer standard, använder CSS, separerar innehåll från design, använder rätt element och attribut i koden och så vidare. Det krävs teknisk tillgänglighet för att inte utestänga blinda, synsvaga, grava dyslektiker, rörelsehindrade med flera helt från webbplatsen, intranätet, appen eller det interna systemet.

Att gränssnittet på köpet blir lättare att sköta, ger bättre resultat i sökmotorer och fungerar snabbare när det är korrekt kodat gör ju inte den tekniska tillgängligheten mindre viktig.

Teknisk tillgänglighet är grunden för allt tillgänglighetsarbete. Digitala gränssnitt som uppfyller höga tillgänglighetskrav vad gäller teknik riskerar inte att per automatik utestänga hjälpmedelsanvändare.

Tack vare ett nära samarbete med professionella, kompetenta och lyhörda medarbetare på Funka har vi stärkt vår egen användbarhetskompetens och kan stolt visa upp en webbplats med en tillgänglighet i världsklass. Eleonore Stureborg, verksamhetsutvecklare vid Vinnova

 

Inte bara teori 

Analyserna genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på webbtillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Funkas granskningar resulterar i en rapport som kan köpas med och utan lösningsförslag. Utifrån rapporten gör vi en gemensam genomgång med dig och din leverantör och säkerställer att innehållet tolkats rätt och på så sätt blir ett starkt verktyg för vidare utveckling. Genomgången syftar utöver säkerställande av leverans till att du och din leverantör får en uppfattning om hur åtgärderna bör prioriteras.

Funkas analyser går att köpa i tre olika nivåer:

  • Revision
  • Översyn
  • Expertgranskning

Revisionen är vår största rapport. Den innehåller en lista med godkänt/icke godkänt på punkt för punkt som granskats. Dessutom beskrivs vilka grupper som berörs av varje del, samt förslag på åtgärder i prioriterad ordning. Revisionsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av uppkomna förslag.

Översynen innehåller precis som revisionen en lista med godkänt/icke godkänt, men saknar bakgrundstexter och lösningsförslag. Översynen går heller inte fullt lika djupt i strukturen som revisionen. Självfallet kan du köpa till lösningarna separat vid senare tillfälle om så önskas. Översynsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av belysta problem.

Expertgranskningen är vår minsta granskningsprodukt. Den ger en bild av de största tillgänglighetsproblemen, utan direkt koppling till respektive punkt i de internationella riktlinjerna. Rapporten innehåller en sammanfattning av webbplatsens tillgänglighetsstatus samt en ”tio i topp”-lista över de största problemen vi hittat.

Kontakta oss gärna så tar vi fram ett upplägg som passar just dig.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: