Granskning mot lagkrav

Den 1 januari 2019 trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft i Sverige. Det är den nationella implementationen av det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet som trädde i kraft den 23 september i hela EU. Det innebär att offentlig sektor och vissa statliga och kommunala bolag som minimum ska uppfylla relevanta delar av EN301549 i webbplatser, intranät, extranät, dokument och appar.

Dessutom ska dessa aktörer publicera ett utlåtande som beskriver status för tillgänglighet. Det innebär att du som ansvarar för digitala gränssnitt inom offentlig sektor behöver känna till hur tillgängliga dessa är.

Under sommaren 2018 publicerades nya krav på tillgänglighet i och med att både WCAG och EN301549 uppdaterades. Det är den aktuella versionen av standarden som ligger till grund för lagens minimikrav, vilket betyder att du behöver ha kännedom om status baserat på dessa nytillkomna krav.

Observera att Webbtillgänglighetsdirektivet även ställer krav på tillgänglighet i dokument. Många av våra kunder har en uppsjö av pdf-dokument som automatgenereras eller skapas utan kontroll av tillgängligheten. Du kommer att behöva säkerställa att dokument som publiceras på webb och intranät uppfyller kraven.

Kvalitativ granskning

Våra granskningar genomförs med minst två av varandra oberoende tillgänglighetsexperter och kompletteras av tester med olika typer av hjälpmedel. Vi går systematiskt igenom samtliga punkter i EN301549 kap 9, 10, 11/WCAG 2.1 AA, kontrollerar om punkterna är godkända eller icke godkända och dokumenterar noggrant med tydliga exempel och sidhänvisningar. Resultatet blir en omfattande rapport som ger en mycket tydlig bild av hur gränssnittet ligger till i förhållande till regelverket och hur du ska prioritera åtgärderna.

Alla våra analyser kvalitetsgranskas genom att minst två av varandra oberoende konsulter bedömer de punkter som är aktuella. Funkas experter deltar aktivt i framtagandet av de standarder som lagen bygger på, vilket innebär att vi har en mycket omfattande kunskap om hur kraven ska tolkas och förstås. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Funkas testmetodik ligger till grund för det sätt på vilket EU-kommissionen arbetar med tillgänglighetsfrågor. Det är Funka som har mätt status på webbtillgänglighet i samtliga EUs medlemsstater och det är Funka som har utarbetat rekommendationerna kring den kvalitativa mätmetoden för tillsyn av hur Webbtillgänglighetsdirektivet efterlevs i samtliga medlemsstater.

Stöd i ditt vidare arbete

Funkas granskning mot lagkrav resulterar i en rapport som kan köpas med eller utan lösningsförslag. Utifrån rapporten gör vi en gemensam genomgång med dig och din leverantör och säkerställer att innehållet tolkats rätt och på så sätt blir ett starkt verktyg för ökad tillgänglighet. Behöver du hjälp med implementationen har vi en egen utvecklingsavdelning som kan leverera back end, front end, design, UX och innehåll med garanterad tillgänglighet.

Kontakta oss gärna för priser och ytterligare information!

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)