Pdf-filer

Html är ofta den enklaste och lämpligaste tekniken att använda på Internet, men det finns ibland skäl att använda pdf i stället. Pdf är ett format som lämpar sig väl för framförallt längre rapporter, broschyrer och ifyllnadsbara blanketter.

En tillgänglig pdf-fil är lika tillgänglig som en tillgänglig html-sida, men små fel vid skapandet av pdf-filen kan leda till mycket stora svårigheter för besökaren. Därför är det viktigt att pdf-filer skapas på ett korrekt sätt med de verktyg som finns för att säkra tillgängligheten. 

Tillgänglighet i pdf-filer handlar om teknik, design och redaktionella frågor. I vår granskning går vi igenom att exempelvis länkar, tabeller och formulär är korrekt konstruerade och beskrivna för hjälpmedel. Vi kontrollerar att besökaren kan använda tangentbordet för att hantera länkar och formulär. Vi kontrollerar färger, kontraster, typsnitt och mycket mera.

Inte bara teori

Funkas nära samarbete med Adobe i tillgänglighetsfrågor har bland annat manifesterats i generella utvärderingar av alternativa format inklusive användartester, rapporter och seminarier. Resultaten har lett fram till de riktlinjer som finns om hantering av alternativa format i de svenska riktlinjerna för tillgänglighet. 

En granskning av pdf-dokument genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Granskningen resulterar i en rapport som överlämnas vid ett möte med dig och din eventuella leverantör. Detta görs för att säkerställa att innehållet tolkats rätt och att åtgärderna prioriteras korrekt.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)

Kunder vi har hjälpt inom detta område: