Publiceringsverktyg

En grundförutsättning för en tillgänglig webbplats är att ha ett publiceringssystem som ger stöd för tillgänglighet. Dessutom bör själva redaktörsläget vara tillgängligt, så att du inte riskerar att diskriminera webbredaktörer med funktionsnedsättning.

Funka granskar befintliga publiceringsverktyg och ger råd inför upphandling av nya system. Det finns många alternativ på marknaden och flera av dem ger goda förutsättningar att utveckla ett tillgängligt gränssnitt. Det mesta beror på din leverantör, men det finns anledning att undersöka hur väl verktyget uppfyller kraven.

Att granska ett publiceringsverktyg är mycket mer komplicerat än att granska en webbplats, en app eller ett intranät. Vi tittar bland annat på att:

  • Den kod som genereras ska vara tillgänglig. Om inte publiceringssystemet genererar korrekt kod spelar det ingen roll hur redaktörerna använder verktyget, det blir ändå fel.
  • Verktyget ska stödja redaktörernas arbete att lägga ut tillgänglig information genom tips och hjälptexter. Det bör även finnas sätt att hantera uppdatering av versioner i alternativa format som exempelvis teckenspråk.
  • Publiceringsverktyget bör ha ett tillgängligt redaktörsgränssnitt för att redaktörer med arbetsskador, förslitningsskador och funktionsnedsättningar ska kunna använda det.

Det är många delar som ska vara på plats och därför är det även mycket som måste granskas.

Inte bara teori

Funkas analys genomförs av våra erfarna tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik grundar sig på W3Cs riktlinjer ATAG. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.

Granskningen resulterar i en rapport som överlämnas vid ett möte med dig och din leverantör. Detta görs för att säkerställa att innehållet tolkats rätt och att åtgärderna prioriteras korrekt.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)