Sökfunktion

De flesta större webbplatser har numera en intern sökfunktion. Många användare har stor nytta av sökfunktionen och vissa besökare använder inget annat sätt att navigera på. När sökfunktionen funkar bra är det ett snabbt och smidigt sätt att hitta rätt. Men allt för ofta hittar vi fel både i urval och presentation. Då blir sökfunktionen ett problem i stället för ett stöd.

Sökfunktionen är viktig ur ett tillgänglighetsperspektiv. Besökare med särskilda behov använder sökfunktionen oftare än andra. Det ser vi i våra tester. Därför är det extra viktigt att resultatet av en sökning är relevant och att det presenteras på ett begripligt sätt. De sökfunktioner vi testat har överraskande ofta problem.

Inte sällan upptäcker vi att externa söktjänster funkar bättre än den interna sökfunktionen, även vad gäller att hitta information ganska långt ned i webbplatsens struktur. Det är orimligt. Ofta upptäcker vi också att ingen tidigare testat sökfunktionen. Det är konstigt.

Några exempel:

  • Sökfunktionen ger bara träffar i pdf-dokument.
  • Sökfunktionen kan inte hitta sidor i webbplatsen som bevisligen finns där.
  • Utökade sökmöjligheter fungerar inte om man använder de instruktioner som anges i hjälptexten för sökfunktionen.

Funkas granskning av sökfunktioner baseras på en kombination av användartest och expertgranskning och resulterar i en rapport som ger underlag för vidare arbete. Vi utgår från sökbeteenden som vi vet är vanliga hos personer med särskilda behov och återskapar dessa i ett tufft test för din sökfunktion. Vi tar upp både tekniska och pedagogiska tillgänglighetsproblem i resultatlistan och granskar hur sökfunktionen fungerar med hjälpmedel.

Framförallt utreder vi hur sökfunktionen fungerar för alla användare. Du får en skriftlig rapport med omfattande exempel som belyser de problem vi hittar. Rapporten överlämnas vid ett möte med dig och din leverantör där vi säkerställer att resultaten tolkas på rätt sätt och att åtgärderna prioriteras i rätt ordning.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)

Kunder vi har hjälpt inom detta område: