Vi hjälper dig uppfylla lagkraven!

Lagom till 23 september presenterar Funka nya tjänster som ger stöd till dig som behöver underlag för din tillgänglighetsredogörelse, oavsett om det handlar om granskning, test, lösningsförslag eller rekommendationer.

Vi testar dina gränssnitt på samma sätt som EU-kommissionen kräver. Funkas experter har lett arbetet med att utveckla Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik. Det betyder att våra konsulter vet precis vad som behöver göras och att du kan känna dig helt trygg med resultatet.

För att publicera en tillgänglighetsredogörelse behöver du veta status på dina gränssnitt. Vi kan hjälpa dig genom olika typer av granskningar, som alla har det gemensamt att du kan använda dem som underlag när du deklarerar tillgänglighetsnivån för gränssnittet. Beroende på hur mycket du redan har kunskap om kan vi anpassa insatsen till precis det du behöver.

Våra certifierade tillgänglighetsexperter ger stöd vad gäller hur lagen ska tolkas och hjälper dig att formulera en tydlig redogörelse som både hjälper användare och DIGG.

Webbtillgänglighetsdirektivets tillsynsmetodik

Metoden som alla medlemsländer måste använda för att kontrollera att lagen efterlevs består av två olika delar: förenklad och fördjupad granskning.

Våra granskningsprodukter

  • Stickprovsgranskning mot lagkrav

    Stickprovsgranskningen fokuserar på att hitta avsteg från kraven och kommer att genomföras på ett större antal gränssnitt. Det handlar om att hitta fel som behöver åtgärdas och resultatet av den förenklade granskningen visar enbart att något inte är tillgängligt.
  • Granskning mot lagkrav

    Granskningen fokuserar på att kontrollera att samtliga krav är uppfyllda och kommer att genomföras på ett mindre antal gränssnitt. Det handlar om att säkerställa att något är tillgängligt.
  • Utökad granskning av lagkrav och tillgänglighet

    Båda våra produkter Granskning mot lagkrav och Stickprovsgranskning mot lagkrav handlar om lagens krav. Du vet att EN-standarden/WCAG inte räcker för att alla människor ska kunna använda gränssnittet.

Kontakt