Granskning mot lagkrav

Granskningen fokuserar på att kontrollera att samtliga krav är uppfyllda och kommer att genomföras på ett mindre antal gränssnitt. Det handlar om att säkerställa att något är tillgängligt.

Genom att använda den fördjupade granskningsmetodiken ger vi dig en fullständig bild av hur långt din webbplats är från att uppfylla lagens krav. Resultatet från granskningen kan publiceras direkt på webbplatsen som detaljerad rapport tillsammans med din tillgänglighetsredogörelse.

Du kan även välja att låta oss formulera beskrivningar i din tillgänglighetsredogörelse, hantera återkoppling från slutanvändare och ge råd kring eller leverera alternativa format.

Om du vill vara säker på att följa lagen, få en oberoende kontroll av hur tillgänglig din webbplats är och samtidigt få underlag till din tillgänglighetsredogörelse är den fördjupade granskningen produkten du ska välja. Funkas välkända kvalitetsarbete innebär att samtliga framgångskriterier kontrolleras av två av varandra oberoende experter samt testas med olika typer av hjälpmedel.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)