Stickprovsgranskning mot lagkrav

Granskningen fokuserar på att hitta avsteg från kraven och kommer att genomföras på ett större antal gränssnitt. Det handlar om att hitta fel som behöver åtgärdas och resultatet av den förenklade granskningen visar enbart att något inte är tillgängligt.

Genom att använda den förenklade granskningsmetodiken ger vi dig en snabb överblick över webbplatsens status. Vi gör stickprov på krav som omfattar alla fyra principer i WCAG och alla målgrupper som lagen omfattar. Den förenklade granskningen ger dig en översiktlig bild av hur stora eller små tillgänglighetsproblem webbplatsen har, vilket hjälper dig att prioritera och planera arbetet.

Om du vill göra stickprov för att kolla kvaliteten på en leverantörs arbete, om du behöver en fingervisning om din nuvarande status, eller få ett underlag för att äska budgetmedel för att kunna jobba med tillgänglighet framöver, är den förenklade granskningen ett bra val.

Observera att Funkas granskningar genomförs manuellt av experter med och utan funktionsnedsättning. Det finns inga automatiska verktyg som kan granska olika steg i dynamiska tjänster och liknande, vilket tillsynsmetodiken kräver.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)