Utökad granskning av lagkrav och tillgänglighet

Båda våra produkter Granskning mot lagkrav och Stickprovsgranskning mot lagkrav handlar om lagens krav. Men våra kunder vet ju att EN-standarden/WCAG inte räcker för att alla människor ska kunna använda gränssnittet.

Därför erbjuder vi också en mer omfattande granskning av hur väl gränssnittet fungerar för användare, baserat på vårt omfattande samarbete med funktionshinderrörelsen, vår vetenskapliga forskning och vår långa erfarenhet.

Om du vill följa lagen men också se till att alla människor oavsett förmåga kan ta till sig information och utföra tjänster på din webbplats är den omfattande granskningen det självklara valet.

Kontakt

Peter Pettersson

Titel: Kundansvarig säljare och kontaktperson för Talande Webb

peter.pettersson@funka.com (Peter Pettersson)

+46 8 555 770 92 (Peter Pettersson)