Visuell design

Varje designbeslut innebär en möjlighet att inkludera – men också risken att exkludera användare. Att arbeta med inkluderande design innebär att skapa digitala tjänster som fungerar för alla – oavsett förmåga, behov och omständigheter.

Många känner till att den tekniska tillgängligheten är viktig för att en tjänst ska fungera för alla. Men genomarbetad och pedagogisk design är också helt avgörande för digital tillgänglighet. Våra designers jobbar enligt principen om design för alla. Vår övertygelse är att när vi formger för användare som har det allra svårast, blir det samtidigt en bättre och enklare lösning för alla.

Med avstamp i din grafiska profil skapar vi design som hjälper användaren rätt i flödet och samtidigt inkluderar alla. Det kan handla om att till exempel

  • framhäva klickbara objekt visuellt,
  • använda genomarbetad typografi som främjar läsbarhet,
  • säkerställa god kontrast mellan text- och bakgrundsfärger
  • förstärka budskapet med ikoner.

Våra designers arbetar ofta med att ta fram strategier och stötta i arbetet med att inkludera tillgänglighet i din visuella identitet. Vi samarbetar helst nära dig som kund, då blir det roligast och även ett mer framgångsrikt resultat. Dessutom har vi ständigt slutanvändarens behov i åtanke under designprocessen.

Vi är specialister inom design och tillgänglighet, och vi utgår från EN301549/WCAG, lagkrav vad gäller tillgänglighet samt inte minst de värdefulla insikter vi får med oss genom användningstester med personer med varierande behov och förmågor.

Hur kan vi hjälpa dig och din organisation att designa för en bättre värld?

Kontakt

Linus Ersson

Titel: Team ledare för UX, Design & Analys

linus.ersson@funka.com (Linus Ersson)

+46 8 555 770 68 (Linus Ersson)