Historien bakom kommunnätverket

På hösten 2007 började vi skämmas lite. Vi kände att vi tog betalt för samma sak om och om igen. Varje gång en kommun ska göra om något på webben börjar de om från början - är inte det lite onödigt?

Funka har granskat, utvecklat eller användartestat mer än 100 kommunala webbplatser. Och runt om i landet finns massor av kompetenta medarbetare på kommunernas informationsavdelningar. Det borde gå att samla ihop det vi lärt oss under många år och kombinera det med den erfarenhet och kunskap som finns hos kommunerna.

Sagt och gjort: Funkas kommunnätverk är nu ett faktum och vi har mer än 60 kommuner i vårt nätverk som jobbar aktivt tillsammans sedan mer än fem år tillbaka.

Det började så här

2008 samlade Funka ett 40-tal kommuner för att arbeta fram en informationsstruktur för kommunala webbplatser. Genom att gå samman kunde varje kommun få ut mycket för en liten insats. Arbetet blev lyckat. Vi har nu en struktur som är testad och som fungerar väl. Efter projektets gång har ytterligare ett 40-tal kommuner köpt resultatet av vårt arbete och den ultimata informationsstrukturen – populärt kallad Funkaboda – har spritt sig över hela landet. 

Under 2009 gick arbetet vidare med tillgänglighetskrav för e-tjänster och GIS-kartor samt med konceptuella tester. Nu vet vi vilken typ av navigationskoncept som fungerar bäst. Och vi har regelverk för hur e-tjänster ska uppfylla kraven på tillgänglighet (vilket ingen av de kontrollerade tjänsterna gör).

Under 2010 utarbetade vi koncept och metoder för att kvalitetssäkra och producera begriplig information i form av text, bild och film. Vi valde ut ett antal informationsobjekt som är viktiga för medborgarna. Vi producerade och testade ett antal texter, filmer och illustrationer. Nu vet vi hur man bäst kvalitetssäkrar information och presenterar den på ett sätt så att så många som möjligt förstår den.

Under 2011 fortsatte vi arbetet med begripligt innehåll och kompletterade med koncept för begripliga e-tjänster, särskilt inom bygg- och miljöområdet. Vi jobbade tillsammans med teknikleverantörer för att kunna testa och förändra e-tjänster direkt.

Dessutom startade vi ett nätverk för kommunala intranät och tog fram en prototyp för innehållsstruktur som testades på fler än 1800 testpersoner.

Vi startade även ett projekt för minoritetsspråk där vi tillsammans med kommuner som är finska förvaltningsområden prioriterade informationsobjekt, bearbetade texterna och översatte till finska. Projektet testades med användare under alla faser. Nu vet vad finsktalande medborgare behöver och önskar av information på sitt modersmål och hur den ska presenteras.

Under 2012 arbetade vi vidare med kommunala intranät. Under året har vi testat och förfinat vår prototyp för informationsstruktur och tagit fram exempel på koncept. Vi har arbetat med statistik och mätningar, mobilgränssnitt och förvaltning. Dessutom har vi diskuterat hur man kan integrera intranät mot andra verksamhetssystem.

2013 slog vi ihop alla våra projekt och nätverk till ett enda kommunnätverk. På det sättet får alla som deltar tillgång till det material vi tar fram.