Allmänna villkor

Regler och villkor som gäller vid Funkas Tillgänglighetsdagar:

Betalningsvillkor             

30 dagar. Alla priser är exklusive moms. Fakturering sker vid order.

Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats

För anmälningar efter den 8 juni 2020 gäller följande avbokningsvillkor

  • Avbokning senast 27 oktober år 2020 - full återbetalning
  • Avbokning senast 10 november år 2020 - 50 procent återbetalning
  • Avbokning senare än 10 november år 2020 - ingen återbetalning

För att ha rätt till återbetalning enligt avbokningsvillkoren ovan ska du senast 10 november år 2020 meddela detta skriftligen. Ange kontonummer och bank för återbetalning. Skicka din begäran till charlotta.wikberg@funka.com.

Du kan även överlåta din plats till en kollega, bara du meddelar detta skriftligen till charlotta.wikberg@funka.com.

Information om behandling av personuppgifter

Den personliga information som du ger oss vid anmälan används i vår kommunikation med dig och vid marknadsföring av Tillgänglighetsdagarna. Utställare och sponsorer får också ta del av informationen.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas i marknadsföringssyfte ber vi dig meddela oss genom e-post personuppgifter@funka.com

Fotografering och filmning

Tillgänglighetsdagarna dokumenteras med fotografier och video. Resultatet använder vi dels för intern dokumentation och utbildning, dels som marknadsföring. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar under konferensen och att vi får använda bild och film för dessa ändamål.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.