Allmänna villkor

Regler och villkor som gäller vid Funkas Tillgänglighetsdagar:

Betalningsvillkor             

30 dagar. Alla priser är exklusive moms. Fakturering sker vid order.

Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats

Anmälan är bindande. Du kan överlåta din plats till en kollega, bara du meddelar detta skriftligen. Om du på grund av Covid19 inte har möjlighet att delta fysiskt på plats kan vi erbjuda att ta del av presentationerna via länk.

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Funka inte råder över och som förhindrar Funka att genomföra konferensen, befriar Funka från sina skyldigheter utan krav på kompensation till deltagare.

Information om behandling av personuppgifter

Den personliga information som du ger oss vid anmälan används i vår kommunikation med dig och vid marknadsföring av Tillgänglighetsdagarna. Utställare och sponsorer får också ta del av informationen.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas i marknadsföringssyfte ber vi dig meddela oss genom e-post.

personuppgifter@funka.com

Fotografering och filmning

Tillgänglighetsdagarna dokumenteras med fotografier och video. Resultatet använder vi dels för intern dokumentation och utbildning, dels som marknadsföring. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar under konferensen och att vi får använda bild och film för dessa ändamål.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.