Program 2020

Tidzon för programmet är CET.

Filtrera på dag
Filtrera på spår
Filtrera på typ av vy

Dag 1, tisdag 24 november


06.30 - 15.30

Funkas digitala informationsdisk är öppen för frågor och du kan logga in.

07.00 - 08.00 Gemensamt spår

Introduktionsutbildning (utanför konferensprogrammet)

Om du vill kan du köpa till en kort introduktion för dig som är ny inom området:
”Det viktigaste om webbtillgänglighet på 60 minuter” finns som tillval i anslutning till Tillgänglighetsdagarna. Tanken är att göra det lite lättare för dig som är nyfiken på tillgänglighet men inte känner att du hänger med i grunderna riktigt än.

Pris: 1500 kronor per person.

08.30 - 08.40 Gemensamt spår

Välkommen och inledning dag 1

Eva-Karin Anderman, Future is free och
Detlev Fischer, DIAS

Tillgänglighetsdagarnas moderatorer presenterar sig och inleder konferensen.

Eva-Karin Anderman. Foto

Moderator på gemensamma föreläsningar och innehållsspåret
Eva-Karin Anderman
 arbetar med designdriven innovation och samhällsförändring i sitt eget bolag Future is free AB. Hon har tidigare arbetat på Usify, SVID och Almega och suttit i Användningsforum. Eva-Karin har också projektllett nationella designdrivna processer som Närmare!, People Powered Future och Designagendan.

 

Detlev Fischer. Foto

Moderator på teknikspåret
Detlev Fischer leder DIAS, ett forskningsföretag med fokus på inkludering och användbarhet. DIAS erbjuder tillgänglighets och användbarhetstester, utbildning och rådgivning. Detlev är aktiv i standardisering och inbjuden expert i W3C’s arbetsgrupp för tillgänglighetsriktlinjer.

08.40 - 09.00 Gemensamt spår

Tillgänglighet innebär effektivitet för dina användare och din organisation

Bart Simons, AnySurfer

Människor med olika förmågor kan uppleva svårigheter med integration. Det gäller både för personer som använder din tjänst och de yrkesverksamma som hanterar tjänsten internt. Tekniska lösningar kan hjälpa till att lösa vissa problem, men fullständig självständighet förblir omöjligt så länge inte utvecklare och redaktörer bryr sig om tillgänglighet. Det finns människor som anser att det här ansvaret är tungt att bära, men den här föreläsningen visar hur en tillgänglig upplevelse för dina besökare eller kunder kan göra ditt liv enklare samtidigt som hela din organisation vinner på det.

Bart Simons. Foto

Bart Simons arbetar vid AnySurfer, ett belgiskt initiativ för att öka medvetenhet och sprida kunskap om digital tillgänglighet. Som IAAP-certifierad Webbtillgänglighetsexpert (WAS), är hans huvudsakliga arbetsuppgifter att lära ut, granska och ge råd kring tillgänglighet. Han bidrar även till det intressepolitiska arbetet inom den europeiska paraplyorganisationen för funktionshinderorganisationer, EDF och konsumentorganisationen för standardisering ANEC.

09.00 - 09.50 Gemensamt spår

Paneldebatt: Har vi rätt verktyg för inkludering?

Alejandro Moledo del Río, European Disability Forum, EDF,
Jorge Fernandes, The Administrative Modernization Agency,
Malin Rygg, Digitaliseringsdirektoratet,
Péter Kemény, EU-kommissionen och
Tommy Olsson, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Paneldebatt om policyarbete, lagstiftning och standardisering. Hur ligger vi till och vad är nästa steg? Hur ska tillgängligheten öka på ett effektivt sätt? Var ligger egentligen ansvaret? Paneldebatt med deltagare från EU-kommissionen, nationella tillsynsmyndigheter och representanter från slutanvändare med funktionsnedsättning. Publiken har möjlighet att ställa frågor.

Alejandro Moledo del Río. Foto

Alejandro Moledo del Río är policy-koordinator för den europeiska paraplyorganisationen för funktionshinderorganisationer EDF. Han leder arbetet med påverkansarbete gentemot Europaparlamentet, med speciellt fokus på politiskt deltagande och IT-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Alejandro är dessutom aktiv i EDFs medverkan inom standardisering och ger stöd till Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för funktionshinderfrågor.

 

Jorge Fernandes. Foto

Jorge Fernandes är senior teknisk expert vid den portugisiska tillsynsmyndigheten för Webbtillgänglighetsdirektivet, the Administrative Modernization Agency. Han har varit aktiv inom webbtillgänglighetsområdet sedan början av 1990-talet. Jorge har en examen i organisation och företagsledning från Higher Institute of Labour and Enterprise vid Lissabonuniversitetet och tog en magisterexamen i rehabilitering med specialisering i synskador vid fakulteten för mänsklig kinetik vid samma universitet.

 

Malin Rygg. Foto

Malin Rygg leder sedan 2013 avdelningen för tillsyn vid det norska Digitaliseringsdirektoratet. Tillsynsmyndigheten följer upp den norska lagstiftningen som sedan 2014 kräver att både privata företag och offentlig sektor följer krav på tillgänglighet (WCAG 2.0). Just nu planeras implementationen av EUs Webbtillgänglighetsdirektiv i norsk lag. Malin är jurist med erfarenhet från bland annat Konkurrensverket och hon har tidigare arbetat som advokat och domare.

 

Péter Kemény. Foto

Péter Kemény är policy officer inom enheten för tillgänglighet, flerspråkighet och säkrare internet, GD CNECT, vid EU-kommissionen. Han har arbetat med Webbtillgänglighetsdirektivet sedan 2015. Peter var inblandad i förhandlingarna inför, införandet av direktivet och de föreskrifter som tagits fram med detaljer om tillsyn och liknande. Just nu arbetar han med implementationen av direktivet och utvärderar de nationella lagar som medlemsstaterna antagit. Peter har både juridisk och ekonomisk bakgrund och fjorton års erfarenhet av offentlig förvaltning.

 

Tommy Olsson. Foto

Tommy Olsson har varit tillgänglighetsevangelist på bland annat Bolagsverket i 15 år och är nu specialist på webbtillgänglighet hos DIGG.

09.50 - 10.30 Gemensamt spår

Inkluderande kommunikation

Itaí Cabrera Fernández, Botkyrka kommun,
Annelie Ekelin, Linnéuniversitetet och
Susanna Laurin, Funka

I ett spännande forskningsprojekt har Botkyrka kommun, Linnéuniversitetet och Funka undersökt hur samhällsinformation bäst ska utformas för att personer med annat modersmål än svenska ska kunna ta till sig den. Resultatet är en metodik som alla kan ha nytta av – och intressant nog inte alls det vi trodde från början.

Itaí Cabrera Fernández. Foto

Itaí Cabrera Fernández är utvecklingsledare och övergripande processledare för medskapandeprocessen i Botkyrka kommun. Processen samordnar kommunens arbete med kommunikation, demokrati och service i kommunen.

 

 

Annelie Ekelin. Foto

Annelie Ekelin är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap samt yrkeskunnande och teknologi och är knuten till institutionerna för elektroteknik och fysik samt medier och journalistik på Linnéuniversitetet. Hon har en bakgrund som journalist och har mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på främst kommunikation och metodutveckling för delaktighet i utveckling av offentliga e-tjänster och e-deltagande (e-Government, e-Participation) samt medieutveckling.

 

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin är Forsknings- och Innovationschef på Funka och strategisk rådgivare inom digital tillgänglighet. Med sina mångåriga uppdrag för EU-kommissionen och inom standardisering har hon en djup kunskap om hur Webbtillgänglighetsdirektivet och minimikraven i EN301549 är tänkta att säkerställa bättre tillgänglighet. Susanna slutar aldrig förvånas över hur dåliga ursäkter människor ibland hittar på för att slippa göra de mest enkla saker för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Itaí Cabrera Fernández, Annelie Ekelin och Susanna Laurin, presentation (257 Mb), öppnas i nytt fönster

10.30 - 11.30

Lunch

11.30 - 12.10 Innehållsspåret

En avspänd webbupplevelse: orsaker bakom och konsekvenser av internetångest

David Swallow, The Paciello Group

Webben är full av olika typer av vilseledande UX / UI-interaktioner, utformade för att användaren ska lämna ifrån sig sin data, sina pengar eller till och med sin identitet. Den här typen av intrång är frustrerande för många människor, men kan vara oöverkomliga för personer med kraftig stress eller ångest. Fenomenet, som kallas ”dark patterns”, förekommer mest på kommersiella webbplatser, men blir allt vanligare i den offentliga sektorn, vilket är oroväckande. Den här presentation visar vad du ska undvika och erbjuder praktisk vägledning om hur man gör webben till en mindre stressande plats.

David Swallow. Foto

David Swallow är Senior Tillgänglighetsexpert vid The Paciello Group med ett särskilt intresse för användarupplevelse. Han har en doktorsgrad i datavetenskap från University of York i Storbritannien där han forskat inom människa-datorinteraktion. David undersökte hur man integrerar tillgängliga webbutvecklingsmetoder i befintliga arbetsflöden för professionella webbutvecklare. Före den akademiska karriären arbetade David som webbutvecklare med fokus på användbara och tillgängliga webbplatser.

David Swallow, presentation, powerpoint på engelska (43,1 Mb), öppnas i nytt fönster

11.30 - 12.10 Teknikspåret

ARIA i praktiken

Christer Janzon, Funka

Hur och när ska du använda ARIA? Hur funkar det för olika skärmläsare? Den här föreläsningen ger dig en detaljerad genomgång av olika funktioner som våra kunder ofta har problem med. Vi ger exempel på lösningar som fungerar i verkligheten.

Christer Janzon. Foto

Christer Janzon är front end-utvecklare och tillgänglighetsexpert på Funka. Christer är också en erfaren granskare av systemarkitektur och har under årens lopp analyserat enorma mängder kod. Han är certifierad Web Accessibility Specialist (WAS) genom IAAP.

Christer Janzon, presentation, powerpoint (34,8 Mb), öppnas i nytt fönster

12.15 - 12.55 Innehållsspåret

Kundcase SVT: när kraven kommer från publiken och SVTs egna ambitioner

Erik Hedin, SVT och
Lars Samuelsson, Funka

Vi får en inblick i hur Sveriges Television, SVT, arbetar med tillgänglighet på sina digitala plattformar som till exempel SVT Play och SVT Nyheter. På SVT är det användarnas behov som styr, eftersom de digitala gränssnitten inte omfattas av Webbtillgänglighetsdirektivet. Hur sprider man kunskapen om vikten av tillgänglighet i en stor organisation? Tid för innovation bidrar till bättre tillgänglighet. SVT delar med sig av erfarenheter från projekt och prototyper som exempelvis automatiska undertexter och bättre hörbarhet i video.

Erik Hedin. Foto

Erik Hedin leder arbetet med digital tillgänglighet på SVT. Som projektledare och produktägare har han startat och drivit Quick Response, SVT Play och SVT Språkplay. Erik brinner för agil utveckling och omtänksam design.

 

Lars Samuelsson. Foto

Lars Samuelsson är tillgänglighetsexpert på Funka. Han utvecklar, testar, granskar och håller workshops, allt för att stötta våra kunder i att uppnå en högre nivå av tillgänglighet. Lars var tidigare Lead Digital Accessibility på SVT.

Erik Hedin och Lars Samuelsson, presentation, powerpoint (218 Mb), öppnas i nytt fönster

12.15 - 12.55 Teknikspåret

Hur vill du ha din WCAG?

Shadi Abou-Zahra, W3C, Web Accessibility Initiative

Just nu arbetar W3C både med en uppdatering av WCAG 2 och med nästa generations WCAG 3-standard. Det är som vanligt ett internationellt samarbete där dina inspel är välkomna. Du kan läsa, tycka till och delta aktivt om du vill. Den här föreläsningen lär dig det senaste om WCAG 2.2 och hur du kan engagera dig i utformningen av framtida riktlinjer.

Shadi Abou-Zahra. Foto

Shadi Abou-Zahra är strategi- och teknologispecialist för W3C Web Accessibility Initiative (WAI). Bland annat fokuserar han på test av tillgänglighet, utbildning och koordinering av internationell standard.

Shadi Abou-Zahra, presentation, powerpoint på engelska (1,43 Mb), öppnas i nytt fönster

12.55 - 13.10

Paus

13.10 - 13.50 Innehållsspåret

Tillgänglighet och inkludering inom servicedesign

Linn Vizard

Digitala produkter är ofta en del av tjänster som finns både på och bortom skärmen. För den digitala världen finns tydliga krav och metoder för tillgänglighet, men när vi skapar flerkanaliga upplevelser blir det genast mer komplext. Hur kan vi utforma tjänster som fungerar för alla? Hur kan vi säkerställa en inkluderande och tillgänglig strategi för servicedesign? Låt oss utforska!

Linn Vizard. Foto

Linn Vizard är en oberoende servicedesigner baserad i Toronto, tidigare chef för designstrategi på Bridgeable. Hon har bland annat lett testning av UX och tillgänglighet i allt från onlinebibliotek till detaljhandel samt även undersökt hur personer med olika språkbarriärer bättre kan inkluderas. Att arbeta med digital tillgänglighet har öppnat ett helt nytt perspektiv på designpraxis. Numera ser Linn det som sitt uppdrag att påverka alla som utformar tjänster att överväga tillgänglighet – inte bara på skärmen utan genom hela upplevelsen.

Linn Vizard, presentation på engelska (19,2 Mb), öppnas i nytt fönster

13.10 - 13.50 Teknikspåret

Moderna ramverk och tillgänglighet

Andreas Jacobsen och
Kristian Simonsen, Funka

Hur kan moderna ramverk användas för att skapa tillgängliga lösningar? Det är just nu stort fokus på problem som uppstår med Single Page Applications, SPA. Den här föreläsningen visar på strategier du kan använda för att hantera utmaningarna och går igenom tydliga exempel på lösningar. Dessutom berättar vi om hur du bäst kontrollerar att kraven uppfylls.

Andreas Jacobsen. Foto

Andreas Jacobsen är tillgänglighetsexpert vid Funkas Oslokontor. Han har en masterexamen i webbtillgänglighet från OsloMet och använder en stor del av sin tid med att fundera på hur webbplatser kan göras bättre för alla. Han är CPACC certifierad genom IAAP. Andreas har tidigare arbetat med utveckling och testning inom bank- och finanssektorn.

 

Kristian Simonsen. Foto

Kristian Simonsen är tillgänglighetsexpert vid Funkas Oslokontor. Han har en kandidatexamen i datateknologi och en masterexamen i webbtillgänglighet från OsloMet. Kristian är CPACC certifierad genom IAAP och har en passion för rättvisa och väldesignade lösningar. Han har lång erfarenhet av arbete med utveckling och testning inom bank- och finanssektorn.

Andreas Jacobsen och Kristian Simonsen, presentation på engelska, powerpoint (13,8 Mb), öppnas i nytt fönster

13.55 - 14.15 Gemensamt spår

IAAP: allt fler ställer krav på certifierade konsulter

Frida Sandberg, IAAP Nordic och
Christopher M. Lee, IAAP

IAAP Nordic är en branschorganisation som arbetar med att främja och förbättra för dig som arbetar med tillgänglighet. IAAP fortsätter att skörda framgångar och få allt fler medlemmar. Många väljer också att visa sina färdigheter genom att certifiera sig med IAAPs oberoende certifiering för tillgänglighetsexperter. Oavsett om du jobbar i IT-branschen eller offentlig sektor har du stor glädje av de medlemsförmåner som IAAP erbjuder. Vad kan IAAP Nordic innebära för din organisation?

Frida Sandberg. Foto

Frida Sandberg projektleder den nordiska lokalavdelningen IAAP Nordic och är baserad i Stockholm. Frida arbetar med att vidareutveckla medlemsfördelar och driver verksamheten i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Christopher M. Lee. Foto

Christopher M. Lee, Ph. D. är en internationell expert på tillgänglighet. Han är författare och uppskattad föredragshållare på teman kring inlärningssvårigheter och hjälpmedel. Christopher är verkställande direktör för IAAP.

Frida Sandberg och Christopher M. Lee, presentation på engelska (65,6 Mb), öppnas i nytt fönster

14.15 - 14.35 Gemensamt spår

Tillgänglighet som möjlighet – Facebook ansluter alla

Ben Tarbell, Facebook

Facebooks mål är att föra människor i hela världen närmare varandra, och det inkluderar alla. Tillgång till information är en möjlighet och tillgänglighet gynnar alla, därför är det självklart för Facebook att investera i det. Dessutom delar man gärna med sig av sitt tillgänglighetsarbete så att andra kan lära av det, bland annat genom att främja utbildning i tillgänglighet vid universitet. I den här föreläsningen får du höra om Facebooks prisbelönta tillgänglighetsinitiativ som fungerar i stor skala och driver utveckling mot bättre tillgänglighet även utanför bolaget.

Ben Tarbell. Foto

Ben Tarbell leder arbetet med tillgänglighetspolicy hos Facebook. Det innebär att han jobbar med lagstiftning, säkerhet, tillgänglighet och samverkan med legala myndigheter. Ben är utbildad advokat och har tidigare arbetat på advokatbyrå samt vid USAs federala kommunikationsmyndighet, FCC, och vid den federala myndigheten för konkurrens och konsumentskydd, FTC.

14.35 - 15.00 Gemensamt spår

Surprise

Traditionsenligt bjuder vi på en hemlig avslutning efter den första dagens seminarier. Och som vanligt törs vi lova att du aldrig varit med om det här förut!

15.00 - 15.30 Digitalt mingel

Digitalt mingel

Funkas informationsdisk är öppen och du kan chatta med andra deltagare.

Dag 2, onsdag 25 november


07.00 - 14.00

Funkas digitala informationsdisk är öppen för frågor och du kan logga in.

07.30 - 07.40 Gemensamt spår

Välkommen och inledning

Tillgänglighetsdagarnas huvudmoderator inleder konferensen.

07.40 - 08.10 Gemensamt spår

Tillgänglighet hos Apple: Styrkan i att designa för alla

Sarah Herrlinger, Apple

I mer än 30 år har Apple erbjudit nya och innovativa tillgänglighetslösningar som gör det möjligt för användare att hantera och uppskatta att interagera med sin teknik. Apple bygger banbrytande hjälpteknologi som standardfunktioner i sina produkter. Dessutom utformar Apple robusta utvecklarverktyg för att stödja utvecklare i deras uppdrag att göra alla appar tillgängliga. Lyssna på historien om hur Apples prisbelönta teknik förändrar hur människor lever sina liv.

Sarah Herrlinger. Foto

Sarah Herrlinger, chef för global tillgänglighetspolicy och initiativ, leder tillgänglighetsarbetet för Apple och driver initiativ som stöder Apples kultur för integration. Sedan hon började hos Apple 2003 har Sarah tjänstgjort i flera viktiga roller inom tillgänglighet, bland annat i Apples utbildningsorganisation, med fokus på användningen av Apple-teknik för att stödja alla elever, samt att definiera produktstrategier för tillgänglighet i hela Apples ekosystem. Sarah har en kandidatexamen från DePauw University och en Master of Business Administration från Stanford Graduate School of Business. Hon sitter också i styrelsen för American Foundation for the Blind.

08.10 - 08.50 Gemensamt spår

Belgien utvecklar ett starkt verktyg för ökad tillgänglighet

Bart Declercq och
Patrick Berckmans, Belgiens federala regering

Att veta vilka gränssnitt som omfattas av Webbtillgänglighetsdirektivet är en viktig utgångspunkt för att kunna utöva systematisk tillsyn. Belgiens federala regering presenterar hur de arbetar med att utveckla ett verktyg för att ge stöd både till organisationer som omfattas av kraven och tillsynsmyndigheten. Andra länder kan lära sig av de erfarenheter som Belgien delar med sig av.

Bart Declercq. Foto

Bart Declercq är en systemarkitekt som arbetat för den federala belgiska regeringen sedan 2007, med ansvar för den arkitektur för publiceringssystem som majoriteten av regeringens webbplatser använder. Han är teknisk expert till Belgiens representanter inom WADcom och del av det team som designar och utvecklar tillgängliga lösningar för offentlig sektor på alla nivåer i hela Belgien. Bart fokuserar på Drupal och andra Open Source-applikationer för att skapa en öppen och tillgänglig infrastruktur för alla Belgiens invånare.

 

Patrick Berckmans. Foto

Patrick Berckmans har arbetat för den federala belgiska regeringen sedan 2009, som Direktör vid enheten för Medborgardialog och Tillgänglighet. Han är Belgiens representant I WADex och medlem av Web Accessibility Comitology Group på EU-nivå. Patrick leder Belgiens webbtillgänglighetskontor och det är hans enhet som ansvarar för implementationen av Webbtillgänglighetsdirektivet i Belgien.

Bart Declercq och Patrick Berckmans, presentation på engelska, powerpoint (2,75 Mb), öppnas i nytt fönster

08.50 - 09.05

Paus

09.05 - 09.45 Innehållsspåret

Användningstester och Eye-tracking

Andreas Olsson, Esatto och
Linus Ersson, Funka

Testa smart och testa ofta. Användningstester är viktigt i många sammanhang, men för att säkerställa att dina tjänster faktiskt fungerar är de oöverträffade. När är eye-tracking en fördel och i vilka sammanhang funkar andra testmetoder bättre? Den här föreläsningen berättar om erfarenheter och insikter efter åratal av tester med eye-tracking och användare med olika former av funktionsnedsättningar.

Andreas Olsson. Foto

Andreas Olsson är UX-designer och utbildare med bakgrund hos Tobii Eye Tracking, med flera. Nu arbetar han på digitalbyrån Esatto med filosofin att smarthet, effektivitet och ödmjukhet inom research och design är vad som ger de bästa resultaten. Och att design är något som berör varje del av företaget.

 

Linus Ersson. Foto

Linus Ersson är UX-Designer och tillgänglighetsexpert på Funka. Linus har lång erfarenhet av arbete med digitala tjänster inom e-hälsa. Har har arbetat nära användarna i alla delar av designprocessen med metoder hämtade från tjänstedesign och ritat framgångsrika lösningar anpassade efter användarnas behov. Linus är utbildad på Konstfack och vid sidan av Funka är han också verksam som konstnär.

Andreas Olsson och Linus Ersson, presentation, powerpoint (47,1 Mb), öppnas i nytt fönster

09.05 - 09.45 Teknikspåret

Statusändringar har många liv

Sarah Higley, Microsoft

Notifikationer och områden som uppdateras med ARIA kan vara besvärliga för användare som inte är vana vid dem och frustrerande för användare som hanterar dem ofta. När och hur ska de användas? Hur gör du så att de fungerar för användare med förstorande hjälpmedel? Varför vägrar det här felmeddelandet envist att fungera med VoiceOver, trots att det funkar med NVDA? Den här presentationen visar hur du använder olika typer av notifikationer, några bra alternativ och hur du bäst felsöker problem när de uppstår. Du kommer att få se exempel på att inte ens de bästa lösningarna alltid fungerar och vad som förväntas bli bättre framöver.

Sarah Higley. Foto

Sarah Higley är webbutvecklare och arbetar med tillgänglighet hos Microsoft. Hon har lyckats få lön i utbyte mot kod sedan 2011 och är allra lyckligast när hon får arbeta med konstiga webbkomponenter. Sarah är alltid redo att lyssna på eller delta i diskussioner om tillgänglighet, vikten av front-end kompetens och mångfald inom teknikbranschen.

Sarah Higley, presentation på engelska, öppnas i nytt fönster

09.50 - 10.30 Innehållsspåret

Det underbara med ”Tigger”*

Gareth Ford Williams, BBC

Gareth har två diagnostiserade dolda funktionsnedsättningar, dyslexi och ADHD. Det har han gemensamt med cirka 10 respektive 5 procent av den vuxna befolkningen. Tillståndet är alltså en del av normalvariationen, men först relativt nyligen har utbildningssystem och arbetsplatser börjat inse fördelarna med större kognitiv mångfald. Gareth växte upp i Manchester på 70- och 80-talet. Han lärde sig, eller snarade tvingades, dölja sina svårigheter i skolan och låtsas vara neurotypisk, en strategi som inte fungerade särskilt bra. I den här föreläsningen kommer han att sänka garden och prata väldigt personligt om; orsaker, specifika drag, filter, dekonstruktion, oförmågan att hålla tider, möjligheter och styrkan i att ställa rätt frågor. *) Tigger används på engelska om en överentusiastisk eller energisk person som ofta kännetecknas av att studsa fram. Begreppet kommer från Tiger i Nalle Puh.

Gareth Ford Williams. Foto

Gareth Ford Williams är en 50 år gammal ansamling av kognitiva egenskaper och för närvarande chef för UX Design på BBC. Hans karriärväg saknar betydelse, så vi bryr oss inte om att beskriva den. Garteh inrättade den digitala tillgänglighetsgruppen på BBC för 15 år sedan, där fokus är inkludering. Han har en anekdot för precis allt och har han fortfarande ingen aning om vad han vill bli när han äntligen växer upp. Utanför BBC är Gareth mycket intresserad av kognitiv tillgänglighet, särskilt typsnittdesign, och i sitt dagliga arbete söker han efter sätt att få tillgänglighet att bli skalbar.

09.50 - 10.30 Teknikspåret

Automatiska tester och manuell bedömning – så gör du!

Henrik Juhlin och
Per Edwall, Funka

För att lyckas med tillgänglighet behöver du förstå hur du kontrollerar att något faktiskt fungerar. Funkas utvecklingsteam har lång erfarenhet av att testa under pågående utveckling och även det färdiga resultatet. Vi visar några verktyg du kan använda, exempel på vad du måste testa manuellt och hur du gör det på bästa sätt. Dessutom får du många praktiska tips från proffsen som jobbar med just det här varje dag.

Henrik Juhlin. Foto

Henrik Juhlin är system- och webbutvecklare på Funka med inriktning på EPiServer med fokus på tillgänglighet. Hans drivkraft är att lösa de stora utmaningarna på ett enkelt och smart sätt för användarnas bästa.

Per Edwall. Foto

Per Edwall är webbutvecklare på Funka med fokus på .NET och tillgänglighet. Utöver webbutveckling utför Per även tekniska granskningar. Han inspireras av att ta fram lösningar som alla användare kan ta del av.

Henrik Juhlin och Per Edwall, presentation, powerpoint (9,97 Mb), öppnas i nytt fönster

10.30 - 11.30

Lunch

11.30 - 12.10 Innehållsspåret

Tillgänglig video

Alf Lindberg, Hörselskadades Riksförbund och
Susanna Laurin, Funka

En av de hetaste tillgänglighetsfrågorna just nu handlar om textning av video. I och med de nya lagkraven är det många som funderar på hur de ska ha råd eller tid att texta sina filmer. Kanske är det lika bra att sluta jobba med rörlig bild? Ett sådant resonemang bygger på minst tre missuppfattningar: För det första är det varken dyrt, svårt eller tidskrävande att texta video. För det andra är det väldigt många som behöver ljud och rörlig bild för att ta till sig information, så att sluta använda video vore riktigt dumt. För det tredje har en majoritet av de som tittar på video på webben ljudet avstängt, så om du vill nå ut med ditt budskap borde det vara självklart att texta – att filmen dessutom blir tillgänglig för personer som hör dåligt och samtidigt uppfyller lagens krav är en bonus du får på köpet. Den här föreläsningen presenterar statistik du inte visste fanns och visar hur enkelt och billigt du kan texta dina filmer så att alla får nytta av dem.

Alf Lindberg. Foto

Alf Lindberg, själv hörselskadad, arbetar med tillgänglighetsfrågor på Hörselskadades Riksförbund. Alf har en lång yrkesbakgrund som dagspressjournalist och kommunikationschef i större medlemsorganisationer. Han funderar ibland över varför så många som lägger pengar på rörlig bild inte verkar intresserade av att få någon effekt av det de producerar.

 

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin är Forsknings- och Innovationschef på Funka och strategisk rådgivare inom digital tillgänglighet. Med sina mångåriga uppdrag för EU-kommissionen och inom standardisering har hon en djup kunskap om hur Webbtillgänglighetsdirektivet och minimikraven i EN301549 är tänkta att säkerställa bättre tillgänglighet. Susanna slutar aldrig förvånas över hur dåliga ursäkter människor ibland hittar på för att slippa göra de mest enkla saker för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Alf Lindberg och Susanna Laurin, presentation, powerpoint (7,8 Mb), öppnas i nytt fönster

11.30 - 12.10 Teknikspåret

Att testa native appar: lagkrav, verktyg och tips

Jon Gibbins

WCAG är framtagna för att fungera för alla tekniker, men mycket av terminologin handlar ändå om specifik webb-teknik. Så hur kan du säkerställa att native appar följer kraven i standarder och lagstiftning? Den här föreläsningen visar dig hur!

Jon Gibbins. Foto

Jon Gibbins är en tillgänglighetskonsult och utvecklare. Han är välkänd för sin både praktiska och djupa tekniska kunskap om iOS, Android och webben, vilken bygger på år av tester. Jon har utbildat och gett stöd till  team på många olika nivåer i privata och offentliga organisationer som BBC, OVO Energy, Virgin Money, Met Office och Office for National Statistics i England.

12.15 - 13.00 Flera parallella spår i olika rum

Träffa experten

Träffa Funkas experter i mindre rum under konferensen för att diskutera de frågor publiken själva kommer med. Du kan välja om du vill rikta din fråga till en utvecklare, formgivare, innehållsexpert, interaktionsdesigner, krav- och regelverksspecialist, hjälpmedelsexpert, beställar- och upphandlarkompetens eller generell tillgänglighetskonsult – och få råd och stöd direkt!

13.00 - 13.15

Paus

13.15 - 13.55 Gemensamt spår

Webbtillgänglighet i soluppgångens land

Makoto Ueki, Infoaxia

I Japan behöver vi inte lagstiftning. Vi gör webbplatser tillgängliga ändå, eftersom tillgänglighet och webben hör ihop! Det är ingen tvekan om att tillgänglighet handlar om personer med funktionsnedsättning. Men dessutom kan du förbättra användarupplevelsen för alla. Den här presentationen utforskar vilka strategier som fungerar för att tillgänglig och inkluderande webbdesign också maximerar potentialen på webben. Du får goda exempel från spännande japanska webbplatser.

Makoto Ueki. Foto

Makoto Ueki är en webbtillgänglighetskonsult baserad i Japan. Makoto har bidragit till JIS (Japanese Industrial Standard) Working Group och W3C AG (Accessibility Guidelines) Working Group. För närvarande arbetar han i Silver taskforce, som expert på webbtillgänglighet. Makoto var ordförande i webbtillgänglighetskommittén i Japan (WAIC) från 2012 till 2019. Han är den första japan som blivit certifierad med IAAP:s Certified Professional in Web Accessibility (CPWA).

Makoto Ueki, presentation på engelska, pdf (28,6 Mb), öppnas i nytt fönster

13.55 - 14.00

Konferensen avslutas