Tillgänglighetsdagarna 2009

Funkas Tillgänglighetsdagar 2009 blev en dundrande succé. Här har vi samlat ett par spontana citat och lite bilder samt filmade intervjuer med några av deltagarna. Det finns fler filmer och intervjuer med många av talarna under menyvalet Filmade intervjuer.

Många deltagare uppskattade att få en omvärldsbevakning och ett internationellt perspektiv på tillgänglighetsfrågorna. Naturligt nog saknade flera en svensk representant som kunde berätta hur Sverige ska agera framöver.

"Jag är oerhört imponerad. Om det här är första året har ni verkligen lyckats. Det enda skulle vara att mickar saknades vid panelutfrågningen, men det är ju ingenting med tanke på hur bra allt annat var. Minglet var kanon! Både att knyta kontakter och träffa föredragshållarna i avspänd atmosfär. Imponerande med tolkning."

Tommy Olsson, Bolagsverket

Många berömde stationerna som avslutade dag ett. Det är egentligen ett klassiskt Funka-koncept; i stället för en vanlig utställning vill vi ge chans för alla att ställa frågor och prova själva. Utöver att få uppleva hur man kan styra datorn med ögonen eller hur man gör när man inte ser alls fick deltagarna prova på att köra rallyspel utan att använda vare sig händer eller fötter.

"Bra grej med montrarna efter. Kul att få interagera lite efter en lång sittning."

Rasmus Lilja, Högskoleverket
"Bra stationer. Lagom nivå - Det kändes mer som mingel än utställning. Familjärt. Lätt att få kontakt."

Staffan Hammerman, Specialpedagogiska Skolmyndigheten 

För de flesta deltagare var det första gången man fick chansen att lyssna på internationella experter av den här digniteten. Vissa efterlyste mer detaljer, andra mindre. Men alla verkar överens om att  det är av stor vikt att hålla sig ajour med vad som händer utanför Sveriges gränser.

"Programmet är ett av de bästa jag sett i vår värld."

Hans von Axelsson, Myndigheten för Handikappolitisk Samordning 

För Funka är det självklart att erbjuda tolkning för så många målgrupper som möjligt. Det ligger ju i sakens natur när man jobbar med tillgänglighet – att vi vill att alla ska ha en chans att förstå. Vi har fått mycket beröm för tolkningen som vi hoppas kan vara en förebild.

"Tack för nyttig information om webb och tillgänglighet! Mycket intressanta föreläsningar. Konceptet med tolkning på flera sätt måste jag propagera för till våra framtida konferenser. Tack för inspiration!" 

Karin Engberg, Barnombudsmannen