Dokumentation och program 2011

Dag 1, onsdag 13 april


Gemensam inledning 


09.00-09.45


Design for all - Respekt för individens olikhet

Design för alla, eller universell utformning, innebär att skapa förutsättningar för individers olikheter. Genom att utgå från att alla människor är olika kan man både minska de sociala klyftorna och öka kommersiella aktörers vinst genom att effektivt tillmötesgå medborgarnas önskemål och behov.

Francesc Aragall, grundare och ordförande i Design for all Foundation och grundare av ProAsolutions, ett konsultbolag specialiserat i fysisk tillgänglighet. Francesc var ansvarig för Barcelona stads stora satsning på tillgänglighet inför OS 1992.

Francesc Aragall, talarpresentation, engelska (PDF 54MB, öppnas i nytt fönster)


09.45-10.15


Lagar, riktlinjer och standarder som verktyg för ett samhälle utan gränser

Lagstiftning och regler mot diskriminering i enskilda länder påverkar allt arbete med tillgänglighet. Samtidigt är EU en allt viktigare aktör på området. I exempelvis Storbritannien, Frankrike och Norge samverkar lagar och standarder med krav på design för alla. Men vad är egentligen mest verkningsfullt om målet är ett samhälle som fungerar för alla.

Cand. Polit. Rudolph Brynn, Standard Norge, har en bakgrund inom handikapporganisationer i Norge och Europa. Han har varit rådgivare till den Norska regeringen i tillgänglighetsfrågor och arbetar med standardisering på tillgänglighetsområdet inom Norge och EU.Rudolph Brynn, talarpresentation, norska (powerpoint,1MB, öppnas i nytt fönster)Rudolph Brynn, kompletterande material, norska (DOC 0,2MB, öppnas i nytt fönster)


10.45-11.30


E-tillgänglighet I Europa: praktik, politik och påverkan

Under flera år har Technosite arbetat med att mäta och jämföra informationstillgänglighetens status inom EUs medlemsstater. Man har sammanställt vilka olika policys som gäller i olika länder och hur dessa påverkar arbetet. Dessutom har man försökt mäta hur mycket tillgängligheten kostar och vad man tjänar på tillgänglighet.

Dr. José Ángel Martínez Usero, är ansvarig för internationella projekt hos det spanska bolaget Technosite, som ägs av den spanska synskaderörelsen. Han är verksam inom standardisering och fungerar som projektkoordinator för flera av Technosite’s EU-projekt inom e-tillgänglighet.Dr. José Ángel Martínez Usero, talarpresentation, engelska (powerpoint, 2MB, öppnas i nytt fönster)


13.00-13.45


Interaktionsdesign för äldre med minnessvårigheter

Med utgångspunkt i begreppet livskvalitet har ett forskningsprojekt tagit fram gränssnitt på pekskärm som ger stöd i vardagen för dementa och trygghet för deras anhöriga. Personer med demens eller andra former av minnessvårigheter kan ha stor glädje av IT-stöd om gränssnittet tar hänsyn till användarens förmågor. En viktig del är att kunna anpassa gränssnittet när användarens förutsättningar ändras.

Riitta Hellman är doktor i humanistisk informatik och seniorrådgivare på Karde, ett innovationsföretag specialiserat på universell utformning för personer med kognitiva problem. Riitta leder flera forskningsprojekt inom tillgänglighetsområdet och har även publicerat sig internationellt.Ritta Hellman, talarpresentation, norska (powerpoint, 6MB, öppnas i nytt fönster)


13.45-14.30

Välmenande attityder – hinder för inkludering ochtillgänglighet

Både teknik och människor bär på attityder, normer och förväntningar. I mötet mellan tekniska möjligheter och mänskliga drömmar, önskningar och behov kan tillgänglighet uppstå. När det gäller dataspel och tillgänglighet, är inställningen bland människor i omgivningen ofta avgörande för den enskildes möjlighet till delaktighet. Det är dags att utmana och vidareutveckla synen på tillgänglighet.

Dr. PeO Hedvall, Certec, har arbetat med tillgänglighet i dataspel  i olika projekt och inom den ideella föreningen Furuboda. PeO är engagerad inom området alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, och sitter med i ISAACs styrelse, en internationell intresseförening för AKK.Dr. PeO Hedvall, talarpresentation, svenska (powerpoint, 5MB, öppnas i nytt fönster)


15.00-15.45 


Testat i verkligheten: E-tjänster i vems tjänst då?

Varför är kommunala e-tjänster ofta osmarta och krångliga? Kanske för att den gamla pappersblanketten vilar som ett elektroniskt spöke över det som kallas e-tjänst? I Upplands Väsby har vi gjort djupdykningar i ett antal tjänster för att se hur de bättre skulle kunna ge stöd både till medborgarna och den egna förvaltningen. Vi upptäckte en hel del små underliga saker som tillsammans gjorde både e-tjänst och den interna processen onödigt krånglig.

Louise Tengstrand, informatör i Upplands Väsby kommun och Stefan Johansson, tillgänglighetsexpert på FunkaLouise Tengstrand, talarpresentation, svenska (powerpoint, 2MB, öppnas i nytt fönster)Stefan Johansson, talarpresentation, svenska (Powerpoint, 1MB, öppnas i nytt fönster)


15.45-16.00


Teckensurra och Sensus Studio

Årets Tillgänglighetsdagar gästas av brukare från den dagliga verksamheten Teckensurra som dokumenterar konferensen ur ett konstnärligt perspektiv. Teckensurra är en del av en enhet med fokus på tillgänglighet inom Sensus, där man bland annat arbetar med teckenspråksutbildning och teckenspråksvideo.

Annika Wedin, enhetschef på Sensus Teckenspråk och TillgänglighetDag 2, torsdag 14 april08.30-09.15


Nationell Digital Agenda – regeringens plan för digitalt innanförskap

I takt med att samhället i allt större utsträckning digitaliseras, blir det viktigare att säkerställa att alla som vill är inkluderade. Det handlar om både tillgång till bredband och digital teknik, och förutsättningar för användning och tillämpningar som fungerar utifrån den enskildes behov och förmåga.

Marita Ljung, statssekreterare hos IT-minister Anna-Karin Hatt. Marita arbetar med informationssamhället och regional tillväxt som ansvarsområden. Hon är utbildad i ekonomi och har en bakgrund som regionchef på Swedbank.Marita Ljung, talarpresentation, svenska (powerpoint, 1MB, öppnas i nytt fönster)


10.00-10.45

Att gå från ord till handling

Hur omsätter man politiska mål och riktlinjer i praktiskt, dagligt arbete med en webbplats? På vilka sätt kan redaktörer få stöd av teknik och statistik? Finessen är att göra om de stora orden till regelverk och arbetsflöden som fungerar i verkligheten.

Andreas Cederbom, tillgänglighetsexpert på FunkaAndreas Cederbom, talarpresentation, svenska (powerpoint, 2MB, öppnas i nytt fönster)


11.15-12.00

HTML5: mer webb för fler

Med den senaste HTML-tekniken får utvecklarna stora möjligheter att skapa tillgänglighet samtidigt som användarna får nya upplevelser och bättre funktioner. Demonstration och exempel på hur det fungerar i vardagliga situationer.

Charles McCathie Nevile är ansvarig för standarder och tillgänglighet inom Opera Core Engineering group. Charles har en bakgrund inom W3C där han arbetat med semantisk webb och Web Accessibility Initiative.


13.00-13.45

WAI ARIA: nya möjligheter i komplexa format

Med stöd i WCAG 2.0 kan RIA (Rich Internet Application), exempelvis Ajax, skapa tjänster som hjälper och guidar användaren i interaktion med webbplatsen. De här teknikerna kan, om de används rätt, öka tillgänglighet och användbarhet på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Men hur gör man?

Michael Cooper är tillgänglighetsexpert på W3C. Michael är medlem i arbetsgruppen för WCAG, som utvecklar riktlinjer och arbetsgruppen för protokoll och format, som ger W3C stöd vad gäller tillgänglighet i ny teknik. Tidigare har han arbetat med för tekniska utvärderingsverktyg och utbildning av studenter med funktionsnedsättning.

Michael Cooper, talarpresentation, engelska (Webbpresentation, OBS! fungerar inte för webbläsaren Internet Explorer, använd exempelvis Mozilla Firefox eller Google Chrome, öppnas i nytt fönster)


13.45-14.30


Tillgängligt måste betyda bra för alla

Oavsett hur bra tillgängligheten blir i olika teknik och format måste alla lösningar ha som mål att kunna nå massmarknaden. Annars blir det aldrig annat än särlösningar, hur man än ser på det. Spännande exempel på god användbarhet och tillgänglighet som alla kan använda och många har behov av.

Christian Heilmann arbetar med utveckling och tillgänglighet på Mozilla. Han har skrivit flera böcker om JavaScript, webbutveckling och tillgänglighet. Christian har många år på Yahoo bakom sig, där han bland annat har haft den spektakulära titeln International Development Evangelist.Christian Heilmann, talarpresentation, engelska (PDF 25,6MB, öppnas i nytt fönster)