Dokumentation och program 2012

Dag 1, onsdag 18 april


Gemensam inledning 


09.00-09.45

Gemensamt spår

Regeringens IT-strategi

För att visionen om ett informationssamhälle för alla ska kunna förverkligas behövs tillgänglighet. Regeringens arbete med IT-strategin handlar inte om personer med funktionsnedsättning, utan om allas möjligheter.

Anders Åkesson, riksdagsman för centerpartiet som i IT-minister Anna-Karin Hatts ställe berättar om regeringens arbete med IT-strategin.

Anders Åkesson, talarpresentation på svenska, word, öppnas i nytt fönster


09.45-10.15

Gemensamt spår

Vägledning för webbutveckling

De nya webbriktlinjer för offentlig sektor som e-delegationen arbetar med skiljer sig en del från den tidigare ”Vägledningen 24-timmarswebben”. Tommy Olsson tar upp både generella aspekter och enstaka riktlinjer, samt berättar lite om arbetet inom gruppen som tagit fram riktlinjerna.

Tommy Olsson är till vardags webbkoordinator på Bolagsverket i Sundsvall. Han har under många år engagerat sig för tillgänglighet och standarder på webben och bland annat skrivit boken "Max räckvidd med HTML och CSS". Han är även medförfattare till "The Ultimate CSS Reference" (med Paul O'Brien).

Tommy Olsson, talarpresentation på svenska, powerpoint (190 kb), öppnas i nytt fönster


10.45-11.30

Gemensamt spår

Internationell utblick: Tyskland

I Tyskland drivs arbetet med tillgänglighet på webben via både lagstiftning och policybeslut. Hittills har fokus mest legat på offentlig sektors webbplatser, men diskussioner förs om att vidga perspektivet till att även omfatta näringslivet, i likhet med exempelvis Norge och USA. Vad kan vi lära oss av Tyskland?

Lutz Kubitschke är konsult på Empirica, ett privatägt forskningsinstitut specialiserat på tillgänglighet, independent living och innovationer inom IT. Lutz fokuserar på hur informationssamhället påverkar människan och han samarbetar med Funkas medarbetare i EU-kommissionens uppdrag att mäta tillgängligheten i alla medlemsländer.

Lutz Kubitschke, talarpresentation på engelska, powerpoint (426 kb), öppnas i nytt fönster


11.30-12.00

Gemensamt spår

Tio tankar om kreativitet och tillgänglighet

Bodil Jönsson är tillbaka efter att ha skrivit böcker om tid och åldrande. Den här gången talar hon om tillgänglighet.

Bodil Jönsson är fysiker, författare och tidigare professor på Certec. Som professor emerita fortsätter hon att lära, tänka, forska, läsa, skriva och föreläsa. Helst om det som är viktigt, svårt och roligt.

Bodil Jönsson, talarpresentation på svenska, powerpoint (2,3 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 1: Information, innehåll och redaktörer


13.00-13.30

Spår 1

Begripligt innehåll är mer än bara text

Funka har testat hur olika målgrupper väljer att ta till sig information. Resultatet är en metodik för att skapa begriplighet. Karin Forsell visar goda exempel från webbplatser där de allra flesta har en chans att förstå innehållet.

Karin Forsell är journalist och språkexpert på Funka.

Karin Forsell, talarpresentation på svenska, powerpoint (33,4 Mb), öppnas i nytt fönster


13.30-14.15

Spår 1

E-tjänster som funkar

Funka har tillsammans med Mittbygge och Logica kastat oss över de mest komplexa kommunala handläggningsprocesser som finns, allt för att förbättra e-tjänster så att fler kan använda dem. Gick det att göra enklare? Javisst!

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert och ideolog på Funka. Medverkar gör också Hans-Peter Aineskog, Mittbygge, och Gustav Ruthgård, Logica.

Stefan Johansson, powerpoint presentasjon på svensk (6,4 Mb), åpnes i nytt vindu


14.45-15.30

Spår 1

Så når du fram med ditt budskap

Hur berättar jag historier med kraft att påverka och förändra? Och hur uttrycker jag mig så att mottagaren förstår vad jag säger?

Ylva Björnströms inlägg utgår på grund av sjukdom./p>

Mattias Andersson arbetar på och är delägare i PR-byrån Friends Agenda. Han har ett förflutet som författare, journalist, redaktör och korrespondent på bland annat SVT. Sedan tio år arbetar han som kommunikationsstrateg och utbildare i konsten att kommunicera effektivt och träffsäkert mot olika målgrupper med skiftande behov och förutsättningar

Mattias Andersson, talarpresentation på svenska, powerpoint (17 Mb), öppnas i nytt fönster


15.30-16.15

Spår 1

Tillgänglighet som en naturlig del av projektet

Eftersom tillgänglighet handlar om kvalitet blir resultatet bäst om tillgängligheten är en naturlig del av hela projektet, inte bara en åtgärd mot slutet. Genom att ta med tillgänglighetsperspektivet i hela processen, från idé till färdig lösning, visar Försvarets Materielverk hur snabb återkoppling kan ge stora tidsbesparingar i ett webbprojekt.

Andreas Cederbom är tillgänglighetsexpert och analysansvarig på Funka. Medverkar gör också Angela Sundström och Tina Engman, Försvarets Materielverk.

Andreas Cederbom, talarpresentation på svenska, powerpoint (5,75 Mb), öppnas i nytt fönster

 


Spår 2: Teknik, format och utvecklare


13.00-13.30

Spår 2

Riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt

Funka har utarbetat riktlinjer för utformning av mobila gränssnitt med höga krav på tillgänglighet. Vi berättar hur de nya riktlinjerna är tänkta att användas i verkligheten.

Andreas Blackne är användbarhetsexpert på Funka.

Andreas Blackne, talarpresentation på svenska om riktlinjer för tillgänglighet i mobilgränssnitt, powerpoint (14,3 Mb), öppnas i nytt fönster


13.30-14.15

Spår 2

Exempel ur den mobila vardagen

Smartphone är en revolution för personer med funktionsnedsättningar. En main stream-produkt som alla vill ha, med inbyggda hjälpmedel för användare med olika behov. Vi visar praktiska exempel på hur blinda kan surfa mobilt.

Joakim Centervik är hjälpmedelstestare och utbildare på Funka.

Joakim Centervik, talarpresentation på svenska, powerpoint (5,8 Mb), öppnas i nytt fönster


14.45-15.30

Spår 2

Öppna APIer gör din information tillgänglig för alla

Ingen kan vara expert på alla tekniska plattformar. Om du använder öppna APIer kan andra skapa innovativa lösningar genom sin specialistkunskap. Lösningar som du aldrig skulle kunna utveckla själv.

Andreas Krohn driver webbyrån Dopter, arbetar som utvecklare och föreläser och bloggar om att göra webben bättre, gärna genom öppen data.

Andreas Krohn, talarpresentation på engelska, pdf (1,1 Mb), öppnas i nytt fönster


 

Dag 2, Torsdag 19 april:Gemensam inledning 


09.00-09.45

Gemensamt spår

Visualisering av information – så når du fler!e

Många organisationer har värdefull data som skulle kunna komma samhället till godo men som idag knappt går att förstå. Genom praktiska och fantastiska exempel visar Norges datarebell Even Westvang hur visualisering av data kan göra information begriplig, nyttig och spektakulär.

Even Westvang Even Westvang har under 15 år arbetat som designer, utvecklare, konstnär och data-aktivist. Han står bakom flera framgångsrika sociala nätverk i Norge och har skapat uppståndelse genom sina projekt kring skolportaler och fri delning av bibliotekssamlingar på nätet.

Even Westvang, talarpresentation på norska, öppnas i nytt fönster


09.45-10.15

Gemensamt spår

Ljuv otillgänglighet och andra baktankar

En livs levande filosof som ägnar sig åt den teknologiska utvecklingen, det hör inte till vanligheterna. Under det här passet får vi heta tips om hur man gör sig onåbar, otillgänglig och helt omöjlig.

Ladislaus Horatius är en X 2000-bromsare, musiker och författare som har engagerat sig mycket i IT-frågor. Numera tycker han att fester, salonger och UT (umgängesteknologi) är mer intressant.

Ladislaus Horatius, talarpresentation, öppnas i nytt fönster


09.45-10.15

Gemensamt spår

Talteknologi och tillgänglighet – idag och imorgon

Tekniken för att kombinera talteknologi med andra tekniska lösningar har utvecklats mycket på senare tid. Det här skapar spännande möjligheter att använda både den mänskliga rösten och syntetiska röster i nya sammanhang. Idag kan man bygga lösningar med talteknologi som underlättar i både arbets- och vardagsliv. Föreläsningen visar var tekniken befinner sig idag, vilka utmaningar som branschen arbetar med, samt vad som väntar runt hörnet.

Alexander Seward är Teknologie doktor i Talteknologi med en bakgrund som forskare vid KTH inom samma område. Han är verksam på Veridict AB som bedriver forskningsnära utveckling av teknik och produkter inom talteknologi, exempelvis röstbaserade hjälpmedel.

Alexander Seward, talarpresentation på svenska, powerpoint (51,9 Mb), öppnas i nytt fönster


11.30-12.00

Spår 1

Kära kund – du är problemet!

Alla webbprojekt har som mål att skapa världens bästa webbplats. Varför blir resultatet ändå så dåligt? Jostein ger väl underbyggda tips om hur du genomför lyckade webbprojekt – allt med glimten i ögat och lång erfarenhet från leverantörssidan.

Jostein Magnussen är en av grundarna av NetLife Research, en framgångsrik webbyrå i Norge med fokus på design och användbarhet. Han har studerat psykologi och arbetar till vardags med användartester, webb-strategier och interaktionsdesign.

Jostein Magnussen, talarpresentation på norska, powerpoint (27,2 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 1: Information, innehåll och redaktörer


13.00-13.45

Spår 1

Att ställa krav på tillgänglighet

Hur detaljerad ska man vara? Hur ska man kunna kontrollera att det som levereras håller måttet? Att upphandla IT-system med krav på tillgänglighet kan vara svårt. Offentlig upphandling kan driva marknaden framåt, skapa utrymme för innovation och spara både tid och pengar genom att ställa krav på rätt sätt. Clas Thorén ger dig en inblick i att upphandla tillgängligt.

Clas Thorén har arbetat med offentlig upphandling av IT på Statskontoret och Verva (Verket för förvaltningsutveckling) och IT–tillgänglighet under mer än 20 år. Han har varit ledare och deltagare i flera standardiseringsprojekt på nationell, nordisk och EU-nivå.

Clas Thorén, talarpresentation på svenska, powerpoint (1,9 Mb), öppnas i nytt fönster


13.45-14.15

Spår 1

Är tillgänglighet dyrt?

Om man ser tillgänglighet som en extra kostnad för en liten målgrupp, blir det en plikt som är påtvingad uppifrån eller möjligen utifrån. Genom att se tillgänglighet som en fråga om kvalitet blir det i stället ett sätt att uppnå effektivitet, nytta och i vissa fall besparing. Vi visar tydliga exempel på hur arbete med tillgänglighet kan bli en kostnadseffektiv framgångsfaktor för nöjda användare både externt och internt.

Pernilla Seger är säljare på Funka.

Pernilla Seger, talarpresentation på svenska, powerpoint (4,2 Mb), öppnas i nytt fönster


14.45-15.30

Spår 1

Intranät som funkar

Funka har tillsammans med över 40 kommuner utarbetat en prototyp för kommunala intranät som mer än 1800 textpersoner har hjälpt till att utforma. Vi visar hur du kan skapa intranät som används av många och tar hänsyn till olika användares förmågor och behov.

Andreas Blackne är användbarhetsexpert på Funka.

Andreas Blackne, talarpresentation på svenska, powerpoint (8,3 Mb), öppnas i nytt fönster


15.30-16.15

Spår 1

Interna system utan kognitivt kaos

Webben blir allt lättare att använda, men när vi loggar in på jobbet så möts vi av system som närmast kan beskrivas som fientligt sinnade. Ofta kan vi ana skärmbilder från 1970-talets terminalarbete. Vad händer om vi lägger ett tillgänglighetsperspektiv på dessa system? Kan det ge nya verktyg för att åstadkomma en förändring? Kan detta perspektiv rent av användas för att beskriva ett förnyat sätt att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet...?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert och ideolog på Funka.

Stefan Johansson, talarpresentation på svenska, powerpoint (5,1 Mb), öppnas i nytt fönster


Teknik, format och utvecklare


13.00-13.45

Spår 2

Mobila gränssnitt – mobile first eller responsive design

När allt fler surfar mobilt blir det ännu viktigare att förstå vilka alternativ du ska välja för ditt mobila gränssnitt. Vilka är för- och nackdelarna med appar, speciella webbgränssnitt och koncept som fungerar för alla situationer oavsett användarens val.

Aaron Gustafson arbetar som utvecklare, utbildare och författare till böcker om webbutveckling och webbdesign. Han är engagerad inom standardisering och var en av grundarna till utbildningsserien Retreats 4 Geeks och han är aktiv inom gräsrotsrörelsen Web Standards Project, vilka arbetar för standarder som säkerställer tillgång till webben för alla. Dessutom medverkar Aaron som teknisk redaktör för A List Apart och .net Magazine. Du kan köpa hans senaste bok Adaptive Web Design: Crafting Rich Experiences with Progressive Enhancement under Tillgänglighetsdagarna.

Aaron Gustafson, talarpresentation på engelska, pdf (10,4 Mb), öppnas i nytt fönster


13.45-14.15

Spår 2

WCAG 2.0 som ett konkret verktyg i arbetet med komplexa tekniker

En av de största förändringarna mellan WCAG 1.0 och 2.0 var ambitionen att göra riktlinjerna generellt applicerbara och framtidssäkrade. Sedan lanseringen har det nu också kommit tekniker som beskriver hur riktlinjerna ska uppfyllas i olika format, exempelvis pdf och Flash. Vi går igenom hur riktlinjerna ska användas för utvecklingen även i komplexa tekniker och ger exempel på varför de ska ses som en utgångspunkt men inte som den totala kravbilden.

Andreas Cederbom är tillgänglighetsexpert och analysansvarig på Funka.

Andreas Cederbom, talarpresentation på svenska, powerpoint (5 Mb), öppnas i nytt fönster


14.45-15.30

Spår 2

Tillgänglighet i HTML5 och ARIA

Det finns stora möjligheter att skapa ökad användarnytta och hög nivå av tillgänglighet för alla med hjälp av HTML5 och ARIA. Hur de här teknikerna fungerar i olika browsers och med olika hjälpmedel belyser Steve Faulkner också.

Steve Faulkner är teknisk chef vid TPG Europe. Han leder arbetet med att utveckla flera av de mest kända verktygen för att testa tillgänglighet. Steve är aktiv medlem i W3Cs olika arbetsgrupper och han publicerar regelbundet artiklar och forskningsresultat kring tillgänglighet.

Steve Faulkner, talarpresentation på engelska, pdf (1,5 Mb), öppnas i nytt fönster


15.30-16.15

Spår 2

Goda exempel från verkligheten

Vi visar praktiska exempel på hur du kan använda HTML5, ARIA och CSS3 för att göra webben bättre för alla, oavsett förmåga eller hjälpmedel.

Johan Kling är tillgänglighetsexpert och utvecklingsansvarig på Funka.

Johan Kling, talarpresentation på svenska, powerpoint (4,6 Mb), öppnas i nytt fönster