Program och dokumentation

Dag 1, tisdag 14 april


08.30-09.30
Registrering och morgonfika


Gemensam inledning - Gyllene Salen, entréplan


09.30-09.35

Gemensamt spår

Tillgänglighetsdagarnas moderatorer hälsar välkommen och går igenom det praktiska


Moderator för gemensamma sessioneroch innehållssessioner

Nigel Lewis är VD för Ability Net, en av Englands främsta ideella organisationer som arbetar med tillgänglighet. Han har lång erfarenhet av arbete som IT-konsult och är numera ordförande i One Voice for Accessible ICT Coalition och Digital Inclusion Group samt vice ordförande i International Association of Accessibility Professionals, IAAP.


Moderator för tekniska sessioner

Lillian Ayla Ersoy är ux-expert och ledare för analysavdelningen på BEKK Consulting i Norge. Hon har lång erfarenhet av visuell kommunikation, konceptutveckling och att skapa digitala tjänster som engagerar och ger glädje. Lillian har också föreläst vid flera norska universitet.


09.35-10.30

Gemensamt spår

Bristande tillgänglighet – en form av diskriminering

Sedan den 1 januari 2015 finns ett nytt förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Vad innebär det nya förbudet och vad är det egentligen som gäller? Vilken typ av ärenden driver Diskrimineringsombudsmannen, DO, och varför? Hur går en utredning till och vilka anmälningar har DO fått in om bristande tillgänglighet?

Sara Stenberg är jurist och arbetar som utredare hos Diskrimineringsombudsmannen, DO. Hon föreläser ofta om diskrimineringslagen.

Sara Stenberg, talarpresentation, powerpoint (2,1 Mb), öppnas i nytt fönster


10.30-11.00

Gemensamt spår

Digitala barriärer i Norge

Den norska myndighet som utövar tillsyn på IT-området, Difi, har mätt status på webbtillgänglighet på norska privata och offentliga webbplatser. Mätningarna är en del av myndighetens arbete med att ge en överblick av hur det står till med tillgänglighet på webben i Norge. Resultatet från mätningarna och exempel på brister som dokumenterats presenteras.

Malin Rygg är chef för tillsynsenheten på Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi. Myndigheten har ansvar för att utöva tillsyn över diskriminerings och tillgänglighetslagen. Malin är jurist med erfarenhet från det norska Konkurrensverket och hon har tidigare arbetat som advokat och domare.

Dagfinn Rømen arbetar som teknolog vid enheten för IT-tillgänglighet på Difi. Han har ansvarat för de mätningar av webbplatsers tillgänglighet som genomfördes under hösten 2014. Dagfinn har arbetat med webbtillgänglighet i flera år och har bland annat bidragit till den norska översättningen av WCAG 2.0.

Malin Rygg och Dagfinn Rømen, talarpresentation på norska, pdf (5,8 Mb), öppnas i nytt fönster


11.00-11.30

Gemensamt spår

Samtidigt – i verkligheten...

Vi ser redan effekter av den nya lagen i Sverige och den något äldre i Norge, både positiva och negativa. Samtidigt utvecklar vi på uppdrag av EU-kommissionen den mätmetod som ska användas av medlemsstaterna om och när EU-lagen, det så kallade direktivet om webbtillgänglighet, går igenom. Är det här början på regelkrångel och detaljstyrning eller en möjlighet till innovation och kreativitet?

Susanna Laurin är VD på Funka och styrelsemedlem i den internationella branschorganisationen för professionella tillgänglighetsexperter, IAAP. Hon är ledamot av regeringens Användningsforum och ett antal standardiseringskommittéer, bland annat har hon varit med och arbetat fram EN 301549.

Susanna Laurin, talarpresentation, powerpoint (20 Mb), öppnas i nytt fönster


11.30-12.30
Lunch serveras i restaurangen på entréplan. Möjlighet till förflyttning.


Spår 1: Innehåll, design och navigering - Gyllene Salen, entréplan


12.30-13.15

Spår 1

Att designa för extremanvändare

Formgivare, kommunikatörer och projektledare oroar sig ofta över att deras väl utarbetade gränssnitt kommer att försvinna eller förstöras när kraven på tillgänglighet kommer in. Men i den bästa av världar resulterar principer om inkluderande design i en bättre användarupplevelser för alla. Det viktiga är att förstå varför och hur vi ska jobba.

David Berman är formgivare och IT-strateg med många års erfarenhet av arbete med tillgänglighetsfrågor och design i Kanada och ett 40-tal andra länder. Han är aktiv i ISO och en av FN:s rådgivare kring hållbar och tillgänglig design inom ramen för milleniemålen.

David Berman, talarpresentation på engelska, pdf (8,6 Mb), öppnas i nytt fönster


13.15-14.00

Spår 1

Som man frågar får man (inte) svar

Vi vill att användare ska förstå och uppskatta det vi tar fram. Men hur förstår vi som designar och utvecklar egentligen vad de där användarna tycker och tänker? Hur bjuder vi in de där krångliga typerna vi kallar användare till att vara med i design- och utvecklingsprocesser? Hur tar vi reda på vad som är viktigt för dem? Funka samverkar med organisationer och enskilda användare för att ta fram en metod som funkar för alla.

Stefan Johansson är ideolog och tillgänglighetsexpert på Funka. Han är just nu industridoktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan där han forskar om kognitiv tillgänglighet. På Funka arbetar han med granskning, användartester och utformning av gränssnitt som fungerar för alla användare.

Stefan Johansson, talarpresentation, powerpoint (3,8 Mb), öppnas i nytt fönster


14.00-14.15
Paus, fika på båda våningsplanen. Möjlighet till förflyttning.


14.15-15.00

Spår 1

Tillgänglighet även för likgiltiga och slöa

I ärlighetens namn består inte alla webbteam av passionerade tillgänglighetsexperter. För den genomsnittliga utvecklaren eller formgivaren kan tillgänglighet verka både skrämmande och komplext. Men det finns strategier för att få in tillgänglighetsfrågan i projekt utan att alla blir tokiga eller utmattade. Den här föreläsningen visar på metoder som gör webben både bättre och lättare att använda.

Lyza Danger Gardner är utvecklare och en av grundarna till Portlandbaserade Cloud Four. Hon har byggt, tagit isär och hackat webb sedan 1996. Numera fokuserar hon på att hålla sig uppdaterad om, förstå och ge rekommendationer kring de mängder av plattformar och webbläsare som sköljer in över oss. Tillsammans med Jason Grisby har hon skrivit boken Head First Mobile Web.

Lyza Danger Gardner, talarpresentation på engelska, pdf (8 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 2: Teknik, utveckling och hjälpmedel - Solliden, en trappa upp


12.30-13.15

Spår 2

Video på webben - för alla

Med video kan du nå fram med budskapet till många fler, om du gör rätt. Vi går igenom vilka krav du ska ställa på videospelare, vilken funktionalitet som hjälper användarna och hur du gör praktiskt. Vi tittar också på några av marknadens vanligaste videospelare och jämför dem ur tillgänglighetssynpunkt.

Danne Borell är tillgänglighetsexpert på Funka. Han jobbar med rörlig media, syntolkning och alternativa format, bland annat kvalitetssäkring av pdf-dokument. Danne utbildar, testar och granskar teknisk tillgänglighet.

Danne Borell, talarpresentation, powerpoint (16,9 Mb), öppnas i nytt fönster


13.15-14.00

Spår 2

Ett prosaiskt föredrag om tillgänglighet

Tillgänglighet handlar mycket om ord. Vilka ord du använder, hur de är skrivna och med vilka typsnitt. Ord är det vi aldrig kommer runt i webbkommunikation och det är det viktigaste för skärmläsare - även i väldigt visuell design. Den här föreläsningen handlar om text; från enklare textnoder till kompletterande text med WAI-ARIA och text i SVG, till fallgropar med ”tillgängliga” typsnitt.

Heydon Pickering är tillgänglighetsredaktör för Smashing Magazine och chefsdesigner för Neontribe i England. Han jobbar gärna med pappersprototyper och utvecklar webbapplikationer för ideella organisationer. Heydon är också verksam som illustratör och har bland annat skapat en barnbok som heter ”Crabs are odd”.

Heydon Pickering, talarpresentation, öppnas i nytt fönster


14.00-14.15
Paus, fika på båda våningsplanen. Möjlighet till förflyttning.


14.15-15.00

Spår 2

Kundcase Skandiabanken: Fokus på tillgänglighet gav en bättre användarupplevelse för alla

Det finns många utmaningar när olika teknologier ska sättas samman till en helhet som är modern, responsiv och samtidigt tillgänglig. Skandiabankens mål är en enastående användarupplevelse och kraven på tillgänglighet höjde kvaliteten på arbetet och skapade en bättre lösning för alla.

Snorre Kim är utvecklare på Skandiabanken i Norge. Han har ett stort engagemang för moderna webblösningar och har jobbat med bankens nya webbplats. Snorres dedikerade arbete på sistone är en av orsakerna till att Skandiabanken ser tillgänglighet som något positivt och en konkurrensfördel snarare än enbart ett krav.

Snorre Kim, talarpresentation på norska, powerpoint (3 Mb), öppnas i nytt fönster


Gemensam avslutning - Gyllene Salen, entréplan


15.00-15.30

Gemensamt spår

Mycket mer än skärmläsare

Tio procent av befolkningen använder någon form av hjälpmedel. En promille använder skärmläsare. Den här sessionen visar exempel på flera sätt att styra en dator (input) och att få ut information (output) som du garanterat inte sett förut. Hur funkar det och vad krävs av din webbplats eller e-tjänst för att det här ska fungera?

Hampus Sethfors är tillgänglighetsexpert på Funka. Han jobbar med användartester, granskningar och utbildningar. Dessutom har han ansvar för våra teckenspråksleveranser. Till Funka kom han som vinnare av en tävling där hans lag utvecklade en app för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Hampus Sethfors, talarpresentation, powerpoint (21,1 Mb), öppnas i nytt fönster


15.30-16.00
Surprise

Traditionsenligt bjuder vi på en hemlig avslutning efter den första dagens seminarier. Och som vanligt törs vi lova att du aldrig varit med om det här förut!


16.00-18.00
Mingel och utställning - Djurgårdssalen, en trappa upp

Välkommen till vår utställning med stationer där du kan prova hjälpmedel och prata med användare eller fråga våra experter om allt du vill veta om tillgänglighet. Du kan också njuta av utsikten och slappna av med lite bubbel och snittar medan du nätverkar med andra deltagare.

En spännande del av utställningen är Versoteq som visar hur 3D-teknik kan användas för att öka tillgängligheten, bland annat genom att låta museibesökare få ett nytt och närmare förhållande till föremål som man normalt sett inte får vidröra. Det handlar både om fascinerande digitala 3D-modeller som du kan vrida och vända på, men också om precisa fysiska replikationer i form av 3D-printade objekt som du kan ta och röra på.

I år har du dessutom möjlighet att delta i spännande tävlingar i Spelhörnan. Vågar du anta utmaningen? Tävla i spel du trodde att du kunde, på ett helt nytt sätt. Alla spel styr du med hjälpmedel och om du lyckas bra finns fina priser att vinna!Dag 2, onsdag 15 april08.00-08.30
Om du bara deltar dag 2 registrerar du dig nu. Annars är du välkommen att ta en kopp kaffe innan konferensen börjar.


Gemensam inledning - Gyllene Salen, entréplan


08.30-09.15

Gemensamt spår

Vad kan vi lära oss av Kanada?

Efter ett domstolsutslag som gav en gravt synskadad medborgare rätt mot staten, började ett enormt projekt med att utbilda 4000 utvecklare för att åtgärda 11 miljoner webbsidor för den Kanadensiska regeringen. På bara 15 månader lyckades man med mastodontuppdraget att höja nivån på tillgänglighet avsevärt. Imponerande!

David MacDonald är ordförande i CanAdapt Solutions Inc. och aktiv inom W3C. Han är rådgivare till Kanadas regering och har gett stöd till många företag och organisationer i Kanada, USA och Australien. David har ett förflutet på Broadway vilket märks när han föreläser. Mest känd är han kanske för sin WCAG Theme Song som finns på YouTube.

David MacDonald, talarpresentation på engelska, powerpoint (9,6 Mb), öppnas i nytt fönster


09.15-10.00

Gemensamt spår

Dålig användarupplevelse: när smarta människor fattar dåliga beslut

Den här föreläsningen bygger på egen erfarenhet av webbprojekt som gått fel, varför det händer och hur man kan undvika det. Det finns många missförstånd kring användarupplevelse och användargränssnitt. Hur gör man för att lyckas? Chris ger tydliga exempel och konkreta tips som du kan använda direkt.

Chris Feix har mer än 20 års erfarenhet av webb- och applikationsdesign och han är medgrundare till flera bolag. Han kallar sig ux-evengelist och är en populär föreläsare över hela världen. Det här är första gången Chris talar i Sverige och han kommer att ha med sig sin nya bok ”UX is the new black”.

Chris Feix, talarpresentation på engelska, powerpoint (22,1 Mb), öppnas i nytt fönster


10.00-10.15
Paus med fika på entréplan


10.15-10.45

Gemensamt spår

Tillgänglighetens myter för en mobil generation

En hel del av det du trodde att du visste om tillgänglighet bygger på gammal information som inte längre gäller. Med utgångspunkt i användartester och kunskap om hur dagens äldre och funktionsnedsatta surfar slår den här föreläsningen hål på ett antal seglivade myter. I stället får du nya insikter och rekommendationer som fungerar.

Dr Jonathan Hassel har många års erfarenhet som tillgänglighetsexpert. Han har varit ansvarig för tillgänglighet och användbarhet på BBC och vunnit flera priser för sina insatser. Han driver rådgivningsfirman Open Inclusion, är aktiv inom standardisering och en populär föreläsare.

Dr Jonathan Hassel, talarpresentation på engelska, powerpoint (32,6 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 1: Innehåll, design och navigering - Gyllene Salen, entréplan


10.45-11.30

Spår 1

Bekräfta användaren

Internet innebar från början envägskommunikation, det var inte mycket mer än ett digitaliserat papper. Idag är situationen en helt annan, i allt större utsträckning är internet en dialog mellan användaren och webbtjänsten. Detta ställer större krav på att webbtjänsten kan kommunicera med användaren och ge användaren feedback på vad som händer. Det här är ett område som ofta är eftersatt och vi ger exempel och förklarar vad som är viktigt att tänka på.

Andreas Cederbom är Analysansvarig på Funka. Andreas är specialiserad på WCAG och andra regelverk kring tillgänglighet och även expert på olika typer av hjälpmedel. Han är en populär föreläsare och utbildare inom både teknisk och pedagogisk tillgänglighet.

Andreas Cederbom, talarpresentation, powerpoint (9,4 Mb), öppnas i nytt fönster


11.30-12.30
Lunch serveras i restaurangen på entréplan. Möjlighet till förflyttning.


12.30-13.15

Spår 1

Spel och spelifiering för lärande

Hur kan spel och design hämtad ifrån spel användas för lärande och andra områden? Vad är spelifiering, eller gamification? Hur kan spel och speldesign användas för att skapa förändring och utveckling? Den här föreläsningen ger insikter i hur de senaste årens utveckling inom spel kan appliceras på digitala gränssnitt generellt.

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT. Han är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign. Carl har producerat och designat spel för lärande samt interaktivt pedagogiskt material för både svenska och internationella aktörer.

Carl Heath, talarpresentation, pdf (17,6 Mb), öppnas i nytt fönster

Under föreläsningen visade Carl Heath följande sidor:

Khan Academy, öppnas i nytt fönster

DIY, onlinespel för att lära barn nya färdigheter, öppnas i nytt fönster

Googles aprilskämt om att spela Pac-Man på Google maps, öppnas i nytt fönster

Ingress, ett onlinespel, öppnas i nytt fönster 


13.15-14.00

Spår 1

Webbplatser som funkar

Utöver att vara tillgänglig och responsiv måste din webbplats även lösa användarnas problem eller på annat sätt motsvara deras förväntningar. Vilka strategier har användarna när de letar efter information? Hur kan du se till att de hittar rätt? Går det att minimera tiden som används till att leta? I den här föreläsningen får du nya perspektiv på saker du trodde att du visste när det gäller att skapa en effektiv webbplats.

Andreas Blackne är användbarhets- och tillgänglighetsexpert på Funka. Andreas analyserar användargränssnitt, genomför användartester och tar fram konceptskisser. Han håller också utbildningar och föredrag.

Andreas Blackne, talarpresentation, powerpoint (23,7 Mb), öppnas i nytt fönster


Spår 2: Teknik, utveckling och hjälpmedel - Solliden, en trappa upp


10.45-11.30

Spår 2

Tillgänglighet med Google Chrome och Android

Flera av de verktyg som utvecklats av Google kan du använda för att förbättra tillgängligheten i dina egna appar. Lär dig mer om skärmläsarna ChromeVox och TalkBack och hur du kan använda dem. Googles Accessibility Developer Tools är ett annat exempel på de resurser som Google tillhandahåller online för förbättrad tillgänglighet.

Peter Lundblad är systemutvecklaren som fick Google O’Reilly OpenSource Award för ’best all-round developer’ 2006 och därefter fick jobb på Google. Han har lett utvecklingen av stöd för punktskrift i Androidbaserade enheter och Chromebookdatorer. Han har även bidragit till programmeringsgränssnitt för tillgänglighet samt utvecklingen av skärmläsarna TalkBack och ChromeVox.

Peter Lundblad, talarpresentation, zippad html (8,5 Mb), öppnas i nytt fönster


11.30-12.30
Lunch serveras i restaurangen på entréplan. Möjlighet till förflyttning.


12.30-13.15

Spår 2

Automatisk vs manuell testning

Vilken potential har automatik för att mäta tillgänglighet och hur väl presterar befintliga verktyg när man testar dem i verkligheten? Genom en serie tester och exempel har vi dokumenterat möjligheter och begränsningar i automatiska verktyg. Vilken typ av fel klarar de automatiska verktygen att hitta och hur hanterar du resultatet?

Torbjørn Helland Solhaug är tillgänglighetsexpert på Funkas Oslokontor. Han jobbar som analytiker och rådgivare inom teknisk och pedagogisk tillgänglighet. Dessutom håller han ofta utbildningar och föreläser.

Torbjørn Helland Solhaug, talarpresentation på norska, powerpoint (7,1 Mb), öppnas i nytt fönster


13.15-14.00

Spår 2

Adaptive Images i responsiv design

Smarta telefoner och surfplattor har numera inte bara mer datorkraft och bättre webbläsare än datorerna. De har dessutom bättre skärmar vilket ställer höga krav på hur vi använder bilder. Den här föreläsningen går igenom tips och tricks för hur du skapar framtidssäkrade bilder på både webbplatser och i appar.

Christopher Schmitt är en prisbelönt formgivare som har skrivit flera böcker om webb och grafisk design. Han är populär som internationell föreläsare med mer än tjugo års erfarenhet av webbdesign, men han slutar aldrig vara nyfiken och han klurar ofta på nya tekniska problemlösningar. Christopher bidrar gärna till att sprida kunskap om webben och dess kultur.

Christopher Schmitt, talarpresentation på engelska, pdf (78,4 Mb), öppnas i nytt fönster


14.00-14.15
Paus med fika på entréplan och förflyttning till Gyllene Salen


Gemensam avslutning - Gyllene Salen, entréplan


14.15-14.55

Gemensamt spår

Trendspaning: Att skapa produkter och tjänster i en tid av splittring

I vår globaliserade, hyperuppkopplade värld behöver användarna inte längre vänta på att vi ska skapa upplevelser för dem. Medan vi experter debatterar och funderar löser användarna sina problem på egen hand. Är det ett tecken på misslyckande när användarna väljer ”good enough” hellre än ditt noggrant utformade gränssnitt? Eller kan du se det som en chans att kasta dig ut i en ny verklighet?

Stephanie Rieger är designer, forskare och garderobsantropolog meden passion för alla sätt människor använder teknik på. Hon är en av grundarna till Yiibu och veteran inom mobilgränssnitt med ett förflutet inom Nokia, Microsoft, Intel och Philips. Stephanie föreläser och undervisar om mobil design och strategi över hela världen.

Stephanie Rieger, talarpresentation på engelska, pdf (163,3 Mb), öppnas i nytt fönster


14.55-15.00
Konferensen avslutas

Susanna Laurin, talarpresentation på engelska, powerpoint (2,2 Mb), öppnas i nytt fönster