Program och dokumentation

Presentationer från årets upplaga av Tillgänglighetsdagarna hittar du om du fäller ut texten vid respektive föredrag eller väljer ”detaljerat program” under rubriken Välj vy.

Filtrera på dag
Filtrera på spår
Filtrera på typ av vy

Dag 1, onsdag 13 april


08.30 - 09.30

Registrering och morgonfika

09.30 - 09.45 Gemensamt spår

Tillgänglighetsdagarnas moderatorer hälsar välkommen

Matt May och
Karin Forsell

Matt May. Foto

Matt May är tillgänglighetsevangelist hos Adobe. Han är senior projektledare för den verksamhetsdel som ansvarar för tillgänglighet och han leder utvecklarteamet som arbetar med tillgänglighet i alla Adobes produkter.

Karin Forsell. Foto

Karin Forsell är journalist och arbetar på Sveriges Television med tittarservice och tillgänglighet. Hon är tidigare Funka-anställd som fortfarande gör inhopp och utbildar i tillgängligt språk och bemötande.

09.45 - 10.15 Gemensamt spår

Webbtillgänglighet ur svenskt perspektiv

Malin Wahlquist

Hur ser framtiden ut vad gäller digital tillgänglighet i Sverige? Post- och telestyrelsen arbetar för att förverkliga de funktionshinderpolitiska målen och ansvarar bland annat för Webbriktlinjer.se. Dessutom stöder myndigheten utvecklingsprojekt och genomför innovationstävlingar på området. Vad ser man framför sig vad gäller policyarbete, lagstiftning och standarder?

Malin Wahlquist. Foto

Malin Wahlquist är handläggare vid enheten för inkluderande it och telefoni på Post- och telestyrelsen. Hon har under många år varit engagerad i inkluderingsfrågor och drivit flera viktiga projekt, inte minst vad gäller betaltjänster och tillgänglig bio.

10.15 - 10.45 Gemensamt spår

Universell design: en förutsättning för att lyckas med digitalisering

Charlotte Elise Thuesen

Norge satsar stort på digitalisering för att förenkla vardagen för invånarna. Men för att detta ska lyckas måste de digitala tjänsterna vara tillgängliga för alla. Den norska regeringen vill lägga grunden för en användartillvänd, effektiv och flexibel förvaltning där användarnas behov är utgångspunkten.

Charlotte Elise Thuesen. Foto

Charlotte Elise Thuesen är jurist vid det norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet. Hon arbetar med samhällsmässiga konsekvenser av IT, bland annat universell design.

10.45 - 11.30 Gemensamt spår

Att mäta tillgänglighet

Susanna Laurin

Funka har fått i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram rekommendationer för hur efterlevnaden av den kommande europeiska lagstiftningen ska kontrolleras i alla EUs medlemsstater. Hur kommer tillsynen att utövas och vad innebär det för våra kunder i olika länder?

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin är VD på Funka och styrelsemedlem i den internationella bransch­organisationen för professionella tillgänglighetsexperter, IAAP. Hon är aktiv i ett antal nationella och europeiska standardiseringskommittéer, bland annat har hon varit med och arbetat fram EN 301549.

11.30 - 12.30

Lunch serveras i restaurangen på entréplan

12.30 - 13.10 Innehållsspåret

Storytelling och design

Anna Dahlström

Ju fler olika skärmstorlekar vi använder i olika sammanhang, desto svårare blir det att styra användarupplevelsen. Den här presentationen visar på principerna bakom storytelling i design och hur de kan hjälpa oss att skapa gränssnitt som fungerar för användarna, oavsett hur, var eller med vad han eller hon surfar.

Anna Dahlström. Foto

Anna Dahlström är interaktionsdesigner och grundare av Glimt.it. Hon har arbetat med ett stort antal varumärken och projekt, från webbplatser och appar till TV-gränssnitt. Anna utbildar och föreläser regelbundet för utbildningsföretaget General Assembly och hon skriver just nu på en bok om storytelling i design.

12.30 - 13.10 Teknikspåret

Kundcase Handelsbanken: Konsten att utveckla för framtiden

Nicklas Sigurdh och
Said Ebrahimi

Det är en lång process att ta fram nya kundgränssnitt inom bankvärlden. Alltså måste de vara robusta nog för att hålla över lång tid. När Handelsbanken började arbetet med en ny internettjänst var målet därför att utnyttja fördelarna med HTML5, script och WAI-ARIA för att göra tjänsten både framtidssäkrad och tillgänglig. Att vara pionjär innebär dock utmaningar och ett stort behov av testning.

Nicklas Sigurdh. Foto

Nicklas Sigurdh är Tech Lead för klientutveckling på Handelsbanken. Han har genom åren haft många olika roller och ansvarsområden inom nyutveckling och förvaltning.

Said Ebrahimi Foto

Said Ebrahimi är intern testkonsult på Handelsbanken. Han har genom åren haft olika testroller inom telekom, medicinteknisk och finansbranschen.

13.15 - 14.00 Innehållsspåret

10 sanningar om dina användare

Hampus Sethfors

Nyckeln till att förstå om din webbplats fungerar, är att förstå besökarna. Ett sätt att lyckas med detta är att titta på statistiken. Hampus har under det senaste året fördjupat sig i statistik från ett stort antal webbplatser och försökt se användarna bakom siffrorna. Här går han igenom 10 sanningar som du troligen inte hade koll på.

Hampus Sethfors. Foto

Hampus Sethfors är tillgänglighetsexpert på Funka. Han jobbar med användartester, granskningar och utbildningar. Till Funka kom han som vinnare av en tävling där hans lag utvecklade en app för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

13.15 - 14.00 Teknikspåret

ARIA design mönster: där ux möter tillgänglighet

Aurelien Levy

Webbplatser och appar har allt mer komplexa gränssnitt och ARIA kan hjälpa till att göra dem tekniskt tillgängliga. Men för användaren räcker det inte, utan gränssnitten måste också vara användbara och förutsägbara. Därför behöver vi ARIA design mönster, men vad är det egentligen för nåt och vad är fördelarna?

Aurelien Levy. Foto

Aurelien Levy är operativ chef för Temesis, ett franskt bolag som arbetar med tillgänglighet. Han är konsult och en av huvudförfattarna till den franska regeringens riktlinjer RGAA. Aurelien arbetar också med evenemang och projekt, till exempel Openweb och Parisweb.

14.00 - 14.15

Paus, fika på båda våningsplanen

14.15 - 14.55 Innehållsspåret

Tillgänglig ux: att gå längre än checklistor

Whitney Quesenbery

Hur hänger användbarhetsproblem och tillgänglighetsbarriärer ihop? Tillgänglig ux kompletterar riktlinjer för tillgänglighet med användbarhet. Användartester kan visa vad som fungerar och hur personer med funktionsnedsättning kan få en bra användarupplevelse. Den här presentationen ger praktiska tips på hur.

Whitney Quesenbery. Foto

Whitney Quesenbery leder Center for Civic Design, som bland annat arbetar med valmyndigheter kring demokratifrågor vad gäller användbarhet och tillgänglighet. Innan en liten beige dator fick in henne på forskning om ux jobbade Whitney med ljussättning på Broadway och lärde sig story telling från några av mästarna på området.

14.15 - 14.55 Teknikspåret

När standarden inte räcker – hur gör man?

Anders Beinhoff,
Carl Eriksson och
Henrik Juhlin

Teknisk tillgänglighet handlar till stor del om att följa standard. Men det finns delar av standarderna som användarna inte kan hantera, även när de implementeras korrekt. Den här presentationen visar hur Funka jobbar med ARIA, HTML5 och CSS. Hur vi använder det som är bra i standarderna och testar med användare för att ta fram lösningar som fungerar i verkligheten.

Anders Beinhoff. Foto

Anders Beinhoff, projektledare, Carl Eriksson, utvecklare och Henrik Juhlin, utvecklare, arbetar alla på Funkas utvecklingsavdelning. Tillsammans med resten av teamet har de skapat en stor mängd tillgängliga lösningar och övervunnit otaliga tekniska utmaningar.

Carl Eriksson. Foto

Henrik Juhlin. Foto

15.00 - 15.30 Gemensamt spår

Tillgänglighet är lite grand som, typ …

Jim Tobias

Tillgänglighet är, precis som hälsa eller miljö, ett område där politik, teknik och marknadskrafter tillsammans kan skapa ett bättre samhälle. Kan märkning av livsmedel inspirera oss att kommunicera annorlunda om tillgänglighet? Kan otillgängliga produkter liknas vid industriella utsläpp? Genom att lära av andra områden kan vi hitta nya vägar att påverka och förändra.

Jim Tobias. Foto

Jim Tobias är föreståndare för Inclusive Technologies, ett konsultbolag som säljer tjänster inom tillgänglig IT. Han har mer än 25 års erfarenhet av tillgänglig teknik och har bland annat jobbat inom Independent Living, rehabilitering och som expert på funktionshinderfrågor för Bell Labs och Bellcore. Jim är aktiv inom RESNA, Access Board och IVR Accessibility Forum.

15.30 - 16.00 Gemensamt spår

Surprise

Traditionsenligt bjuder vi på en hemlig avslutning efter den första dagens seminarier. Och som vanligt törs vi lova att du aldrig varit med om det här förut!

16.00 - 18.00 Gemensamt spår

Mingel och utställning

Välkommen till vår utställning med stationer där du kan prova hjälpmedel och prata med användare eller fråga våra experter om allt du vill veta om tillgänglighet. Du kan också njuta av utsikten och slappna av med lite bubbel och snittar medan du nätverkar med andra deltagare.

Dag 2, torsdag 14 april


08.00 - 08.30

Registrering och morgonkaffe

08.30 - 09.15 Gemensamt spår

Internationell utblick: Vad kan vi lära oss av USA?

Lainey Feingold

USA har en uppsjö lagar och regler som påverkar digital tillgänglighet. Ofta sägs tillgänglighet vara en medborgerlig rättighet. Hur kan regelverken användas mest effektivt för att säkerställa att tillgängligheten för enskilda individer verkligen ökar?

Lainey Feingold. Foto

Lainey Feingold är advokat specialiserad på funktionsnedsattas rättigheter. Hon har arbetat under mer än 20 år med teknikfrågor relaterade till synskadeområdet. Lainey är internationellt erkänd bland annat för stora framgångar med att lösa tvister utan att gå till domstol, med hjälp av en metod som kallas ”Structured Negociation”.

09.15 - 09.45 Gemensamt spår

Ett globalt initiativ för inkluderande IT: G3ict

Francesca Cesa Bianchi

Organisationen G3ict är mest känd för sina internationella rapporter och statistik kring FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men G3icts medarbetare är också aktivt engagerade i att hjälpa utvecklingsländer att implementera för tillgänglighet. Hur funkar det egentligen i länder långt bort från våra egna?

Francesca Cesa Bianchi. Fotografi

Francesca Cesa Bianchi är vice ordförande i G3ict sedan organisationen startades. Hon har lång erfarenhet av digital inkludering av personer med funktionsnedsättning och internationella relationer. Francesca är ledamot av FN-organet för utbildning och forskning, UNITAR, och hon har tidigare arbetat som frilansjournalist för CNN.

09.45 - 10.00

Paus med fika på entréplan

10.00 - 10.40 Gemensamt spår

Kundcase SPSM: Tillgänglighet i praktiken

Stig Andersson

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Därmed är kraven på tillgänglighet högt satta. I den här presentationen får vi veta hur man metodiskt kan arbeta för att uppnå hög tillgänglighet även inom områden som kanske inte upplevs som självklara.

Stig Andersson. Foto

Stig Andersson är samordnare för digital läromedelsutveckling hos SPSM. Han arbetar med digital utveckling och tillgänglighet i läromedel på flera nivåer. Stig samverkar gärna med förlag och deltar i nätverk och arbetsgrupper som bland annat tar fram riktlinjer för tillgänglighet.

10.45 - 11.30 Innehållsspåret

Vad kan smart teknik göra för dig om du blir hemlös?

Stefan Johansson,
Lena Murray och
Nicolas Fierro

Kan en smart klocka förändra livet? Kan den förändra hur en hel verksamhet arbetar? Funka har tillsammans med Socialförvaltningen i Stockholm, KTH och RSMH drivit ett projekt för att undersöka hur teknik kan underlätta och hjälpa personer som av olika skäl varit hemlösa och nu är på väg tillbaka mot ett eget boende. Ny teknik skapar nya lösningar!

Stefan Johansson. Foto

Stefan Johansson är ideolog och tillgänglighetsexpert på Funka. Han är just nu industridoktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan på deltid där han forskar om kognitiv tillgänglighet. 

Lena Murray. Foto

Lena Murray från Socialförvaltningen i Stockholms Stad har varit drivande i projektet.

Nicolas Fierro. Foto

Nicolas Fierro är en av projektdeltagarna. Han använder flera olika appar och hjälpmedel som gör livet lättare.

10.45 - 11.30 Teknikspåret

Maskinåldern är här! Nya verktyg och tekniker

Chris Heilmann

De största tillgänglighetsproblemen uppstår inte när webbplatser utvecklas, utan när de förvaltas och uppdateras. Det är svårt att skriva innehåll, hitta bilder och hantera videos på ett sätt som är tillgängligt för alla. Maskinlärande och artificiell intelligens kan hjälpa till att skapa tillgängligt innehåll och ge dig verktyg för att undvika tillgänglighetsproblem.

Chris Heilmann. Foto

Chris Heilmann arbetar som programchef för Microsoft Edge. Han har ägnat en stor del av sitt liv åt att göra webben bättre, bland annat för Yahoo och Mozilla. Chris är en populär föreläsare som har skrivit flera böcker.

11.30 - 12.30

Lunch serveras i restaurangen på entréplan

12.30 - 13.10 Innehållsspåret

Design och inkluderande ux

Denis Boudreau

Personer med funktionsnedsättning är webbens största minoritet, men det perspektivet finns sällan med i konceptarbete eller interaktionsdesign. Den här föreläsningen beskriver de senaste designtrenderna och ger nya insikter i hur man kan skapa upplevelser som väcker känslor och är estetiskt tilltalande, samtidigt som de är tillgängliga på riktigt.

Denis Boudreau. Foto

Denis Boudreau är tillgänglighetsexpert och strateg på Deque Systems i Montreal. Han är medlem i flera av W3Cs arbetsgrupper och har varit engagerad i social inkludering på webben i mer än 15 år. Denis arrangerar även en konferens om tillgänglighet i Montreal.

12.30 - 13.10 Teknikspåret

Bygg upp, skaka om, ta isär

Léonie Watson

Den här presentationen ger en bild av beprövad, ny och kommande teknik som kan förändra hur vi skapar och designar gränssnitt. Du får nya perspektiv på SVG, FlexBox, Vibration API och CSS Speech, med kodexempel som visar användbar teknik och fungerande idéer.

Léonie Watson. Foto

Léonie Watson är tillgänglighetsexpert vid The Paciello Group. Hon är vice ordförande i W3Cs arbetsgrupp för webbplattformar och aktiv medlem av arbetsgrupperna för ARIA och SVG. Léonie skriver för SitePoint.com och Smashing magazine och bloggar på tink.uk.

13.15 - 14.00 Innehållsspåret

Tillgänglighet 2.0: interna system

Andreas Cederbom

Många organisationer har satsat stora pengar på att få fram tillgängliga externa webbplatser, medan få har jobbat med sina interna system. Dåliga interna system kostar samhället stora summor varje år. Den här presentationen vänder blicken inåt och pekar på möjliga sätt att hantera omöjliga situationer.

Andreas Cederbom. Foto

Andreas Cederbom är Analysansvarig på Funka. Han är specialiserad på WCAG och andra regelverk kring tillgänglighet och även expert på olika typer av hjälpmedel. Andreas är huvudansvarig för den metodik och de indikatorer som är kärnan i Funkas verksamhet.

13.15 - 14.00 Teknikspåret

En inblick i WCAGs framtidsarbete

Joshue O Connor

Det är mycket på gång inom WCAGs nya arbetsgrupper och de senaste uppdaterade teknikerna. Flera områden utreds för att motsvara användarnas skiftande behov och den tekniska utvecklingen, bland annat mobilgränssnitt, synnedsättning och kognition. Den här föreläsningen beskriver den senaste utvecklingen och vad vi kan förvänta oss framöver.

Joshue O Connor. Foto

Joshue O Connor är expert på tillgänglig ux och VD på Interaccess.ie. Han är en erfaren teknikkonsult med många års verksamhet inom webbtillgänglighet, mobil- och apputveckling. Joshue har skrivit böcker och är just nu vice ordförande i WCAGs arbetsgupp.

14.00 - 14.15

Paus med fika på entréplan

14.15 - 14.55 Gemensamt spår

Död åt skräpet

Brad Frost

Vi blir bombarderade av allt mer information, men mitt i flödet finns också en hel del vi inte alls är intresserade av. Många aktörer kämpar för att få ett par sekunders uppmärksamhet och vissa av dem använder fula trix för att nå fram. Den här presentationen är ett upprop till oss alla att gemensamt jobba för att få bort onödig information och kräva respekt för människor och deras tid.

Brad Frost. Foto

Brad Frost är webbdesigner, talare och konsult i Pittsburgh. Han har skrivit flera böcker och utvecklat verktyg och resurser för webbdesigners, exempelvis Atomic Design, This Is Responsive, Pattern Lab, Styleguides.io, WTF Mobile Web, och Mobile Web Best Practices.

14.55 - 15.00

Konferensen avslutas