Program och dokumentation

Filtrera på dag
Filtrera på spår
Filtrera på typ av vy

Dag 1, tisdag 9 april


08.00 - 09.00 Gemensam

Introduktionsutbildning (utanför konferensprogrammet)

Erik Börjesson, Funka

Om du vill kan du köpa till en kort introduktion för dig som är ny inom området:
”Det viktigaste om webbtillgänglighet på 60 minuter” finns som tillval i anslutning till Tillgänglighetsdagarna. Tanken är att göra det lite lättare för dig som är nyfiken på tillgänglighet men inte känner att du hänger med i grunderna riktigt än.

Pris: 1500 kronor per person.

Erik Börjesson. Foto

Erik Börjesson är utbildare och projektledare på Funka. Han är duktig på att förmedla kunskap om tillgänglighet på olika nivåer och han trivs bra på scen. Erik är Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC). När Erik inte ger stöd kring tillgänglighet har han även en karriär inom stand up.

 

08.30 - 09.30

Registrering och morgonfika

09.30 - 09.40 Gemensam

Välkommen och inledning

Jay Cardinali, Walt Disney Parks and Resorts och
Sandra Eriksson, Funka

Tillgänglighetsdagarnas moderatorer presenterar sig och inleder konferensen.

Jay Cardinali. Foto

Huvudmoderator
Jay Cardinali
har mer än 30 års erfarenhet inom Walt Disney Parks and Resorts, nu senast som globalt tillgänglighetsansvarig. Han är ordförande i den internationella branschorganisationen IAAPs globala råd. Jay tror stenhårt på att tillgänglighet är en fundamental del av riktigt bra service och han är alltid beredd att dela med sig av sin kunskap. Jay är Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC).

 

Sandra Eriksson. Foto

Moderator på teknikspåret
Sandra Eriksson
är tillgänglighetsexpert på Funka specialiserad på tolkning av krav och test med olika typer av hjälpmedel. Hon ger stöd och rekommendationer i många olika typer av kunduppdrag och hjälper våra kunder att prioritera rätt åtgärder. Sandra är Certified Professional in Web Accessibility (CPWA).

09.40 - 10.10 Gemensam

Senaste nytt från EU-kommissionen om Webbtillgänglighetsdirektivet

Gudrun Stock, EU-kommissionen

I september ska de första gränssnitten följa Webbtillgänglighetsdirektivets krav på tillgänglighet. Hur kommer tillsynen att bedrivas i olika länder och hur kan lagen komma att utvecklas framöver?

Gudrun Stock. Foto

Gudrun Stock är vice enhetschef vid avdelningen för tillgänglighet, DG CONNECT, vid EU-kommissionen.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Gudrun Stock, presentation på engelska, powerpoint (0,5 Mb), öppnas i nytt fönster

10.10 - 10.40 Gemensam

Europeisk Tillgänglighetslag – för kommersiell sektor

Inmaculada Placencia Porrero, EU-kommissionen

I april fattas beslut om exakt när den europeiska lag om webbtillgänglighet som omfattar delar av näringslivet kommer att träda i kraft. Lagstiftningen ställer krav på digital tillgänglighet bland annat i sektorer som banker, e-handel och e-böcker. Den här föreläsningen innehåller garanterat rykande färsk information!

Inmaculada Placencia Porrero. Foto

Inmaculada Placencia Porrero är senior expert vid enheten för sociala frågor, funktionsnedsättning och inkludering, DG Employment. Hon har drivit på frågan om lagstiftning på webbtillgänglighetsområdet under mer än 15 år.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Inmaculada Placencia Porrero, presentation på engelska, powerpoint (266 kb), öppnas i nytt fönster

10.40 - 11.00 Gemensam

Senaste nytt från Sverige: DIGG ansvarar för tillsyn och stöd

Tommy Olsson, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Den relativt nystartade Myndigheten för digital förvaltning, även kallad DIGG, ska vara ett nav för digitalisering av den offentliga sektorn. Det innebär att stötta såväl som att driva på. Den här föreläsningen handlar om det kommande arbetet med tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och stöd i form av Webbriktlinjer.

Tommy Olsson. Foto

Tommy Olsson har varit tillgänglighetsevangelist på bland annat Bolagsverket i 15 år och är nu specialist på webbtillgänglighet hos DIGG.


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Tommy Olsson, presentation, powerpoint (14,3 Mb), öppnas i nytt fönster

11.00 - 11.30 Gemensam

Vad innebär det att följa lagen?

Susanna Laurin, Funka

EU’s medlemsländer har valt att implementera Webbtillgänglighetsdirektivet på lite olika sätt, men för den enskilda webbplatsägaren eller IT-leverantören är utmaningarna desamma. Hur säkerställer man att något är tillgängligt? Vad är good enough? Hur ska man prioritera? Vad är viktigast för användarna? Den här föreläsningen ger goda råd och praktiska exempel på hur du kan använda lagen som verktyg.

Susanna Laurin. Foto

Susanna Laurin är Forsknings- och innovationschef på Funka och strategisk tillgänglighetsexpert. Hon har lett EUs arbetsgrupp för Webbtillgänglighetsdirektivet och är teknisk expert i flera standardiseringskommittéer. Bland annat är hon expert i ETSIs Special Task Force som på EU-kommissionens uppdrag vidareutvecklar minimikraven som lagstiftningen bygger på i EN301549. Hon representerar den internationella branschorganisationen för professionella tillgänglighetsexperter, IAAP, i Europa, är vice ordförande i IAAPs globala råd och leder den Nordiska lokalavdelningen IAAP Nordic. Susanna är Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC).


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Susanna Laurin, presentation, powerpoint (6,94 Mb), öppnas i nytt fönster

11.30 - 12.30

Lunch

12.30 - 13.10 Spår 1

Tillgänglig design i mobilgränssnitt

Kathy Wahlbin, Interactive Accessibility

Den här föreläsningen beskriver hur designprinciper för mobilgränssnitt och UX och kan hjälpa och i vissa fall skapa svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Med praktiska exempel illustreras hur man bäst balanserar designbehoven för alla användare.

Kathy Wahlbin. Foto

Kathy Wahlbin är chef för Paciello Group och Interactive Accessibility. Hon har arbetat med hundratals kunder runt om i världen sedan 2001 för att göra digitala produkter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kathy bidrar till utvecklingen av nya standarder, riktlinjer, tekniker och metoder för tillgänglighet, bland annat som inbjuden expert till W3C. Hon ledde arbetsgruppen som definierade tillgänglighetskraven för mobilgränssnitt i WCAG 2.1.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Kathy Wahlbin, presentation på engelska, pdf (3,1 Mb), öppnas i nytt fönster 

12.30 - 13.10 Spår 2

WCAG 2.1 i praktiken: lösningar som fungerar

Henrik Juhlin, Funka,
Frida Westholm, Funka och
Johan Kling, Funka

Nya krav innebär nya utmaningar. Under den här presentationen visar vi goda exempel på smarta implementationer som uppfyller lagens krav och fungerar väl för användare med skiftande förmåga. Funkas Art Directors och utvecklare delar med sig av tips och konkreta lösningar för dig som vill följa Webbtillgänglighetsdirektivets minimikrav just vad gäller de nya kraven i WCAG 2.1.

Henrik Juhlin. Foto

Henrik Juhlin är system- och webbutvecklare på Funka med inriktning på EPiServer med fokus på tillgänglighet. Hans drivkraft är att lösa de stora utmaningarna på ett enkelt och smart sätt för användarnas bästa.

Frida Westholm. Foto

Frida Westholm är art director och tillgänglighetsexpert på Funka med ett stort intresse för användarupplevelsen. Hon är specialiserad på design som hjälper användare med olika behov och tror på att testa saker i verkligheten.

Johan Kling. Foto

Johan Kling är Kvalitetschef på Funka. Han säkerställer att allt vi levererar håller världsklass. Johan leder leveransteamen och ansvarar för att Funka ligger i framkant vad gäller tillgänglighet, form och utveckling.


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Henrik Juhlin, Frida Westholm och Johan Kling, presentation, powerpoint (236 Mb), öppnas i nytt fönster 

13.15 - 13.55 Spår 1

Klarspråk för alla

Karin Forsell, Funka

Sverige har en tydlig språklag och konkreta språkregler för hur offentlig sektor ska skriva. Ändå är många myndighetstexter fortfarande svåra. Svåra texter utestänger människor från att förstå viktig samhällsinformation och det är förstås inte alls i linje med de ökade kraven på tillgänglighet. På Funka jobbar vi med flera spännande projekt med fokus på innehåll. Bland annat projektet KomIn, som undersöker hur kommuner informerar personer med annat modersmål än svenska. Välkommen att ta del av nya rön och praktiska tips.

Karin Forsell. Foto

Karin Forsell är språkvårdare på Funka och utbildad journalist. Hon analyserar och bearbetar texter så de blir begripliga för alla. Karin hanterar både klarspråk och lättläst och hon är en populär utbildare.


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Karin Forsell, presentation, powerpoint (19,3 Mb), öppnas i nytt fönster

13.15 - 13.55 Spår 2

Tillgängliga spel

Ian Hamilton

Gaming kan vara viktigt för inkludering. 2017 såg vi framsteg på en skala vi aldrig tidigare upplevt och 2018 överträffade förväntningarna med stor marginal. Den här föreläsningen visar exempel på hur och varför tillgänglig gaming spelar roll, vad som just nu är på gång i branschen och vad som väntar oss framöver.

Ian Hamilton. Foto

Ian Hamilton är specialist på tillgängliga spel som under de senaste tio åren har arbetat för gamers med funktionsnedsättning genom att skriva, föreläsa, organisera event och bygga nätverk. Som konsult ger han stöd till allt från de minsta indie-bolagen till de största globala företagen, men även förlag, plattformar och myndigheter. Ian är en av ledarna bakom konferensen GAconf och koordinator för riktlinjerna för tillgängliga spel; Game Accessible Guidelines.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Ian Hamilton, presentation på engelska, powerpoint (14,9 Mb), öppnas i nytt fönster

13.55 - 14.10

Paus, fika

14.10 - 14.50 Spår 1

Att se världen genom en autistisk lins

Jamie Knight och Lion, BBC

Jag älskar frågor. Varje fråga ger mig en chans att undersöka världen genom en ny lins. Den här föreläsningen handlar min autistiska lins. Det sätt jag närmar mig världen på och några av de hinder som jag stöter på. Vi kommer att utforska en modell för kognitiv tillgänglighet och några av de intressanta frågor den leder till.

Jamie Knight + Lion. Foto

Jamie och lejonet Lion är en autistisk duo som bor i Romford utanför London. De är inte så bra på att skriva texter om sig själva i tredje person och de är lite blyga. Men om du frågar berättar de om sitt arbete: nästan tio år vid BBC där de jobbar med allt från iPlayer radio till spel för barn. Jamie Knight arbetar som senior forskningsingenjör i det digitala tillgänglighetsteamet. Hans fokusområde är hur man kan använda VR för att undersöka närvaro, interaktion, berättelser och förenkling.


Lions BBC-karriär handlar mest om att hantera antiloper.


Utanför arbetet har Jamie allt för många sidoprojekt. Han tycker om att bygga saker och har en byggsatsbil och ett antal skräddarsydda mountain bikes på sitt samvete. På helgerna jobbar han med en programvara för att stävja kriminalitet, som just nu övervakar betalningar på över 2 miljarder dollar varje vecka för att upptäcka bedrägeri och pengatvätt.

Jamie har berättat om sitt autistiska liv i mer än tio år och har föreläst på fler än 100 event av olika storlek. Han har bidragit till böcker, tidningar och medverkar i en podcast-serie för BBC.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Jamie Knight och Lion, presentation på engelska, pdf (32,9 Mb), öppnas i nytt fönster

14.10 - 14.50 Spår 2

Framtidens publiceringssystem kan ge bättre tillgänglighet

Peter Sunna, Contentful och
Johan Kling, Funka

Publiceringssystem, CMS, har gått från att vara enkla och effektiva verktyg för utvecklare till att bli stora plattformar som hanterar användarupplevelser längs hela kundresan. Det som kallas headless CMS är på stark frammarsch och innebär en rad fördelar för både utvecklare och webbplatsägare. Men vad innebär övergången till headless CMS egentligen för tillgänglighet och webbstandarder? Den här föreläsningen visar exempel på de senaste och smartaste inom publiceringssystem och tillgänglighet.

Peter Sunna. Foto

Peter Sunna leder produktteamet på Contentful. Han har sina rötter i Umeå och jobbade tidigare på Funka. Peter brinner för att skapa produkter som löser riktiga användarproblem och utmanar etablerade tankesätt och affärsmodeller. Han bor sedan 3 år tillbaka i Berlin där han har i uppdrag att modernisera hur innehåll strömmar när man bygger digitala produkter. När Peter inte skissar på en whiteboard gillar han att umgås med familjen eller njuta av myggen på en avlägsen hjortronmyr någonstans i Tornedalen.

Peter Sunna, presentation på engelska, pdf (3,5 Mb), öppnas i nytt fönster

 

Johan Kling. Foto

Johan Kling är Kvalitetschef på Funka. Han säkerställer att allt vi levererar håller världsklass. Johan leder leveransteamen och ansvarar för att Funka ligger i framkant vad gäller tillgänglighet, form och utveckling.


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Johan Kling, presentation, powerpoint (48 Mb), öppnas i nytt fönster 

14.55 - 15.15 Gemensam

IAAP Nordic – certifiera dig och bli medlem!

Frida Sandberg, IAAP Nordic

Den nordiska regionalavdelningen av branschorganisationen IAAP växer stadigt. Förutom att ge stöd till alla som vill lära sig mer om tillgänglighet driver lokalavdelningen ett projekt riktat mot universitet och högskolor. Det krävs att universiteten lägger in webbtillgänglighet på schemat så att framtidens IT-proffs får med sig grundläggande kunskap. Lär dig mer om vad medlemsorganisationen kan göra för dig och din organisation.

Frida Sandberg. Foto

Frida Sandberg projektleder den nordiska lokalavdelningen IAAP Nordic och är baserad i Stockholm. Frida arbetar med att vidareutveckla medlemsfördelar och driver verksamheten i Sverige, Norge, Finland och Danmark.


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Frida Sandberg, presentation, powerpoint (72,2 Mb), öppnas i nytt fönster

15.15 - 15.35 Gemensam

Kan hållbarhets-tänk hjälpa oss att lösa problem med digitalt utanförskap?

Neil Milliken, Atos

Det var på Tillgänglighetsdagarna 2016 som Jim Tobias sa”otillgänglighet är lite grand som föroreningar”. Det här föredraget tar utgångspunkt i den tanken och undersöker hur vi kan använda lösningar som skapar hållbarhet för att påverka de problem vi upplever med att sprida tillgänglighet på bred front.

Neil Milliken. Foto

Neil Milliken är Global Head of Accessibility på Atos, där han ger strategisk rådgivning kring policy, processer och tekniska lösningar för att uppfylla behov hos personal och kunder. Han är med-grundare av AXSChat, Europas största twitter-chat med fokus på tillgänglighet och inkludering. Neil är styrelseledamot i World Inequality Database och Ordförande i mångfaldsstyrelsen vid Institute of Coding.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Neil Milliken, presentation på engelska, powerpoint (8,8 Mb), öppnas i nytt fönster

15.35 - 16.00 Gemensam

Surprise

Traditionsenligt bjuder vi på en hemlig avslutning efter den första dagens seminarier. Och som vanligt törs vi lova att du aldrig varit med om det här förut!

16.00 - 18.00 Gemensam

Mingel och utställning

Välkommen till vår utställning med stationer där du kan prova hjälpmedel och prata med användare eller fråga våra experter om allt du vill veta om tillgänglighet. Du kan slappna av med lite bubbel och snittar medan du nätverkar med andra deltagare.

Dag 2, onsdag 10 april


08.00 - 08.30

Registrering och morgonkaffe

08.30 - 08.40 Gemensam

Välkommen och inledning

Tillgänglighetsdagarnas huvudmoderator inleder konferensen.

08.40 - 09.10 Gemensam

Internationell utblick Luxemburg: En lång och stenig väg

Gérard Soisson, Luxembourg Government IT Centre

Den här föreläsningen handlar om hur Luxemburg sedan mer än 15 år arbetar för verklig webbtillgänglighet på offentlig sektors webbplatser. Du får veta hur det hela började, vilka misstag som begåtts, problem som uppstått, lösningar som utformats, metoder som tagits fram, frågor som fortfarande återstår att besvara och hur långt vi har kvar till målet. Du får också veta mer om den roll som Luxemburg spelat för att utforma Webbtillgänglighetsdirektivet, hur Luxemburg har implementerat direktivet nationellt och om vilka svårigheter och utmaningar som uppstått på vägen. Dessutom får du Luxemburgs perspektiv på några av de brister och oklarheter som finns i direktivet.

Gérard Soisson. Foto

Gérard Soisson är chef för enheten "EU & International Affairs" vid Luxemburgs regerings IT-centrum och därigenom involverad i de flesta grupper och ärenden som handlar om e-förvaltning på EU-nivå. Han har mer än 20 års erfarenhet av e-förvaltning och har arbetat för flera olika myndigheter och departement. Gérard har ansvarat för allt från strategiskt arbete och standarder, till tillgänglighets- och webbprojekt.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Gérard Soisson, presentation på engelska, pdf (299 kb), öppnas i nytt fönster

09.10 - 09.50 Gemensam

Senaste nytt från Norge: tillsyn, böter och anpassning till EU

Malin Rygg, Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi

Norge har sedan flera år tillbaka lagstiftning kring webbtillgänglighet för både offentlig och privat sektor. 2018 började tillsynsmyndigheten för första gången ge hot om böter. Vad blev resultatet och vem kan förvänta sig kontroll framöver? Som medlem i EFTA kommer Norge att implementera EUs webbtillgänglighetsdirektiv, kanske redan i år. Vad händer då med det privata näringslivet som omfattas av dagens lagstiftning?

Malin Rygg. Foto

Malin Rygg er direktör för den norska tillsynsmyndigheten Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi. Myndigheten har ansvar för att kontrollera hur den norska lagen om webbtillgänglighet efterlevs av både offentlig och privat sektor. Malin är jurist med erfarenhet från det norska Konkurrensverket och hon har tidigare arbetat som advokat och domare.


Presentationen sker på norska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Malin Rygg, presentation på norska, powerpoint (52,2 Mb), öppnas i nytt fönster

09.50 - 10.05

Paus, fika

10.05 - 10.45 Spår 1

Ett berg av dokument: Hur bestiger vi det?

Erik Börjesson, Funka,
Danne Borell, Funka och
Raouf Sormunen, Funka

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på dokument. Men hur påverkas användarna av dokument, otillgängliga eller ej? Vet du hur många dokument ni har publicerade på er webbplats? Vet du hur du utvärderar om de är tillgängliga? Under det här passet kommer du få konkreta tips på hur du jobbar med dokument på din webbplats. Vi kommer gå genom vad du måste göra, visa exempel med hjälpmedel. och hjälpa dig genom de organisatoriska utmaningarna du står inför.

Erik Börjesson. Foto

Erik Börjesson är utbildare och projektledare på Funka. Han är duktig på att förmedla kunskap om tillgänglighet på olika nivåer och han trivs bra på scen. Erik är Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC). När Erik inte ger stöd kring tillgänglighet har han även en karriär inom stand up.

 

Danne Borell. Foto

Danne Borell är utbildare och tillgänglighetsexpert på Funka. Han både granskar och säkerställer tillgänglighet i olika gränssnitt och är en av Funkas främsta experter på tillgängliga pdf-dokument. Danne är certifierad Web Accessibility Specialist (WAS). Han har även ett genuint intresse för tillgängliga spel.

 

Raouf Sormunen. Foto

Raouf Sormunen är tillgänglighetsexpert på Funka med fokus på hjälpmedel, främst inom synskadeområdet. Raouf har en bred kompetens inom IT-tillgänglighet och han arbetar med granskning och tillgänglighetssäkring av dokument och webbplatser. Raouf är certifierad Web Accessibility Specialist (WAS).


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Erik Börjesson, Danne Borell och Raouf Sormunen, presentation, powerpoint (132 Mb), öppnas i nytt fönster

10.05 - 10.45 Spår 2

Att navigera på webben

Zoë Bijl, CrowdStrike

Hur används semantiken i HTML för att navigera på webben? Människor navigerar på många olika sätt på internet. Bristande semantik på webbplatser kan göra det svårare för användare att hitta fram till rätt ställe eller till och med hindra dem från att slutföra det de kom till webbplatsen för att göra. Att placera innehåll i ARIA landmarks, använda ARIA-attribut korrekt och att använda semantisk HTML gör det lättare att navigera för alla användare. Om du förstår vad semantik är bra för och hur det kan användas kommer du att kunna implementera det bättre.

Zoë Bijl. Foto

Michiel “Zoë” Bijl har skrivit för webben sedan millennieskiftet och är en av författarna till W3C WAI-ARIA Authoring Practices. Hen jobbar som tillgänglighetsexpert för CrowdStrike.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Zoë Bijl, presentation på engelska, pdf (6,4 Mb), öppnas i nytt fönster

10.50 - 11.30 Spår 1

Att erbjuda plats vid det kreativa bordet

Jack Nicolai, Adobe

Den här presentationen handlar om hur Adobe arbetar med inkluderande design, med exempel på användbara metoder och verktyg. Föreläsningen baseras på story telling och utgår från idén att bjuda in vänner på middag, där kocken eller värden självklart tar hänsyn till matallergier och preferenser och ser till att alla har det bra. Det blir en tydlig analogi för hur vi designar och levererar produkter och ge våra gäster (eller användare) en plats vid bordet.

Jack Nicolai. Foto

Jack Nicolai är produktchef för Creative Cloud hos Adobe med ansvar för inkluderande design. Han har en bakgrund som animatör och designer och har arbetat med några av världens största varumärken.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Jack Nicolai, presentation på engelska, powerpoint (29,4 Mb), öppnas i nytt fönster

10.50 - 11.30 Spår 2

Kundcase: Ett verktyg för egenkontroll av universell utformning

Thea Handal Sneve, Difi och
Anders Beinhoff, Funka

Den norska tillsynsmyndigheten Difi ska inte bara övervaka webbtillgänglighet, utan även att utplaceringen av självbetjäningsautomater följer lagens krav på universell utformning. Men hur ska det gå till när det finns många tusen automater utspridda över hela landet? Difi kom fram till att lösningen var att utveckla ett verktyg där organisationer själva kan kontrollera hur deras automater uppfyller kraven. Målet var att både göra det enkelt för de som omfattas av lagen och effektivt för myndigheten. Funka har utvecklat verktyget som ska användas till egenkontroll. När Webbtillgänglighetsdirektivet träder i kraft i Norge kommer webbplatsägare att behöva deklarera sin status. I det här föredraget får du höra hur Difi och Funka jobbade tillsammans för att lösa det här på automatområdet.

Thea Handal Sneve. Foto

Thea Handal Sneve är teknolog på Difis tillsynsavdelning för kontroll av universell utformning av IT. Hon arbetar med tillsyn och vägledning på webb- och automatområdet och deltog i arbetet med att utveckla egenkontrollverktyget.

 

 

Anders Beinhoff. Foto

Anders Beinhoff är teknisk projektledare på Funka. Han leder teamet som levererat självdeklarationsverktyget till Difi.


Presentationen sker på norska och svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Thea Handal Sneve och Anders Beinhoff, presentation på norska och svenska, powerpoint (129 Mb), öppnas i nytt fönster

11.30 - 12.30

Lunch

12.30 - 13.10 Spår 1

Kognitiv tillgänglighet i fokus

Sara Kjellstrand, Funka och
Emil Gejrot, Funka

Lagar med minimikrav på tillgänglighet gör stor nytta för många användare. Men det är nästan enbart fysiska nedsättningar som täcks av regelverket. För att inkludera personer som har svårt att läsa, förstå, koncentrera sig eller sätta saker i sammanhang behövs andra lösningar. Det är därför Funka satsar stort på kognitiv tillgänglighet i vår forskning, och just nu händer mycket spännande!

Sara Kjellstrand. Foto

Sara Kjellstrand är projektkoordinator på Funkas forsknings- och innovationsavdelning. Hon kläcker nyskapande idéer, sammanför spännande partners och är inte sällan dessutom drivande i projekten. Sara har lång erfarenhet av arbete med EU-finansierad forskning, i Sverige och Bryssel.

 

Emil Gejrot. Foto

Emil Gejrot är utredare på Funkas forsknings- och innovationsavdelning. Han genomför internationella studier och myndighetsutredningar, bidrar till forskningsprojekten och tar fram statistik och andra faktaunderlag.


Presentationen sker på svenska och simultantolkas till engelska, teckenspråk och skrivtolkning.

Sara Kjellstrand och Emil Gejrot, presentation, powerpoint (40,5 Mb), öppnas i nytt fönster

12.30 - 13.10 Spår 2

Användarnas makt och kod i full frihet

Eric Eggert, Knowbility

Att skapa tillgänglig kod kan vara en utmaning; Vilka hjälpmedel ska jag ta hänsyn till? Hur kan man vara säker på att hjälpmedlen tolkar koden rätt? Utvecklare lägger ofta till ytterligare kod för att kontrollera att olika hjälpmedel uppför sig som det är tänkt. Den här föreläsningen visar hur du kan se till att användarna känner sig bekväma med sina hjälpmedel samtidigt som du får enkel kod som är lätt att underhålla.

Eric Eggert. Foto

Eric Eggert är tillgänglighetsexpert hos Knowbility och W3C, där han arbetar för att göra webben till en bättre, mer inkluderande plats. Som webbutvecklare förstår han utvecklarens behov men har också förståelse för helheten där beslut om design, användargränssnitt och användarupplevelse gemensamt skapar tillgängliga webbplatser och appar.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Eric Eggert, presentation på engelska, öppnas i nytt fönster

13.15 - 14.00 Flera parallella spår i olika rum

Träffa experten

Träffa Funkas experter i mindre rum under konferensen för att diskutera de frågor publiken själva kommer med. Du kan välja om du vill rikta din fråga till en utvecklare, formgivare, innehållsexpert, interaktionsdesigner, krav- och regelverksspecialist, hjälpmedelsexpert, beställar- och upphandlarkompetens eller generell tillgänglighetskonsult – och få råd och stöd direkt!

14.00 - 14.15

Paus, fika

14.15 - 14.55 Gemensam

Tillgängliga användarupplevelser på fyra minuter, trettiotre sekunder

Ian Pouncey

Tillgänglighet samspelar med allt runtomkring oss. Vad kan vi lära av John Cages tysta komposition Fyra minuter, trettiotre sekunder? 4'33” handlar om individuella erfarenheter, som alla närvarande får uppleva på sitt eget sätt; allas erfarenhet är lika giltig och likvärdig. Hur hänger det ihop med design av webbplatser och appar? Går vi tillräckligt långt när vi utformar tillgängligt, eller kan vi ta ytterligare ett steg och skapa en njutbar upplevelse för alla oavsett vilket sätt användaren interagerar med gränssnittet? Den här presentationen bjuder på en unik live-föreställning.

Ian Pouncey. Foto

Ian Pouncey är tillgänglighetsspecialist och webbutvecklare med ett särskilt intresse för användarupplevelse. Han har varit senior tillgänglighetsexpert och webbutvecklare på BBC, och webbutvecklare på Yahoo! och Bloomberg. Han har arbetat med webb i över nitton år och byggt många olika typer av webbplatser, från små webbar för lokala företag till "Metro"-versionen av Yahoo! och ramverket där alla BBC-webbsidor är uppbyggda. Han har skrivit boken Beginning CSS: Cascading Style Sheets för webbdesign, 3: e upplagan och är medlem av ett antal arbetsgrupper inom W3C.


Presentationen sker på engelska och simultantolkas till svenska, teckenspråk och skrivtolkning.

Ian Pouncey, presentation på engelska, powerpoint (16,9 Mb), öppnas i nytt fönster

14.55 - 15.00

Konferensen avslutas