Funkas WCAG guide

Ska du upphandla eller bygga nytt? Behöver dina redaktörer stöd internt? Då är det viktigt att du vet vad som gäller och ställer detaljerade krav, både på dina leverantörer och alla som publicerar. I september 2018 blev kraven på tillgänglighet tvingande lag. Funka har tagit fram lättbegripliga och tydliga krav på tillgänglighet som fungerar lika bra vid upphandling som kontinuerlig intern kontroll.

Funkas WCAG guide är en smidig digital tjänst där du enkelt kan:

 • Filtrera kraven per roll, så att du kan ge precis rätt instruktion till din teknikleverantör, din reklambyrå och dina egna redaktörer. Respektive team får just de krav som berör deras arbete.
 • Ställa krav som både du och din leverantör förstår eftersom de är möjliga att besvara med "ja" eller "nej".
 • Få fram detaljerade kravspecifikationer på tillgänglighet som du kan använda i dina upphandlingar.
 • Arbeta med kraven internt för att säkerställa att de uppfylls löpande.
 • Välja olika nivåer på krav beroende på ambitionsnivå, behov och situation.
 • Enkelt kontrollera att du fått det du beställt.

Under 2018 uppdateras samtliga gällande regelverk i och med att både WCAG och EN301549 kommer i nya versioner och föreskrifterna i Webbtillgänglighetsdirektivet fastställs. Samtidigt utvecklas webbläsare, operativsystem och hjälpmedel i snabb takt, vilket gör att kravställande för tillgänglighet i hög grad är ett rörligt mål. Vår prenumerationstjänst gör att du alltid vet vad som gäller.

Funkas WCAG guide består av

Funkas egna krav

är kärnan i vår verksamhet, de är baserade på vårt nära samarbete med funktionshinderrörelsen och omfattande tester med många tusen användare. Kraven går utöver de internationella riktlinjerna och ställer även krav på exakt hur punkterna ska uppfyllas. Vår långa erfarenhet av tillgänglighetsarbete och tester med användare med olika behov och förutsättningar, med och utan hjälpmedel, visar tydligt att minimikraven i gällande standarder inte räcker för att skapa gränssnitt som fungerar för alla. Vi har därför utarbetat egna testkriterier för punkter som kompletterar övriga riktlinjer, inte minst vad gäller kognition och begriplighet.

EN301549

är den europeiska standard som både Lagen om offentlig upphandling, LOU och Webbtillgänglighetsdirektivet bygger på (LOU gäller sedan 1 januari 2017, Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft i Sverige 23 september 2018), standarden är utvecklad av ETSI och CEN/CENELEC.

WCAG 2.0 AA / ISO 40500

är de globala riktlinjerna för webbtillgänglighet som återfinns i kapitel 9 av den nuvarande versionen av EN-standarden. WCAG är utvecklade av W3C.

WCAG 2.1 AA

är den senaste versionen av WCAG som publicerades 5 juni 2018. Det är den versionen som kommer att arbetas in i EN-standarden som är minimikrav i Webbtillgänglighetsdirektivet.

Vägledning för webbutveckling

är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor som Post- och Telestyrelsen står bakom.

Du kan filtrera kraven för de specifika roller som berörs:

 • Utvecklare
 • Formgivare
 • Interaktionsdesigner/UX
 • Redaktör
 • Systemägare

Kontakta oss gärna för mer information eller en demonstration av hur verktyget fungerar!

Naturligtvis hjälper vi dig även med skräddarsydda krav, råd och stöd. Vi kan granska och komplettera din befintliga kravspecifikation eller ta fram interna regelverk och policies.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster