Inventering av lokaler

Funka inventerar den fysiska miljön i och utanför lokaler. Vi kontrollerar interna system, teknik, möten och säkerhetsfrågor. Vi nöjer oss inte med att mäta utan vi testar allt i verkligheten. Dessutom involverar kundens egen personal i arbetet så att de inventeringar vi genomför samtidigt blir en kompetensutveckling internt hos kund.

Att bli medveten om vad som skapar tillgänglighetsproblem och hur de enkelt kan lösas är det första steget mot en verksamhet som fungerar för alla människor. Genom att granska hur verksamheten fungerar, hur arbetsmiljön ser ut och hur upphandlingar genomförs får vi en bra bild av hur långt från de handikappolitiska målen kunden befinner sig.

Vi utgår från gällande lagstiftning och befintliga riktlinjer. Men vi vet att det inte räcker att följa lagens bokstav. Därför har vi tagit fram egna inventeringsunderlag som mäter det som påverkar den enskilda individen. Med Funkas metodik säkerställer vi att kunden fokuserar på rätt åtgärder, i rätt ordning.

Funka har tagit fram egna lättanvända inventeringsunderlag för:

 • Lokaler
 • Inventering av lekplatser
 • Säkerhet och utrymning
 • Webbplatser
 • Trycksaker
 • Dokument
 • Alternativa format
 • Skyltar och informationstavlor
 • Möten och konferenser
 • Telefoni
 • E-post
 • Tekniska stödsystem
 • Kontrollfrågor vid upphandling och inköp
 • Kontorsutrustning
 • IT-system/gränssnitt
 • Buller, ventilation, belysning, allergier

Kontakt

Kunder som vi har hjälpt inom detta område: